ျမတ္စြာဘုရား၏ “ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ - အက်ဥ္းခ်ဳပ္”


 Photo: ျမတ္စြာဘုရား၏ “ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ - အက်ဥ္းခ်ဳပ္”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ေက်းဇူးေတာ္အရွင္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ (ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ အထၱဳပၸတိအက်ဥး္ )

*အမည္- (သိဒၶတၳ) ေဂါတမ

*ခမည္းေတာ္ - သုေဒၶါဒန ေဂါတမ မင္းၾကီး

*မယ္ေတာ္ - မိဖုရား မဟာ မာယာ (ေမြးဖြားျပီး ခုႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ေသဆံုးသည္)

*လူမ်ဳိးစု - ခတၱိယ

*မိေထြးေတာ္ - မဟာပဇာပတိ ေဂါတမီ

*ေမြးဖြားသည္႔ရက္ - ခရစ္မေပၚမီ ၆၂၃ ခု၊ ေမလ ၊ ေသာၾကာေန႔ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ခု၊ ကဆုန္လျပည္႔ေန႔

*ေမြးဖြားသည္႔ေဒသ - လုမၺိနီအင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္၊ ကပိလ၀တ္ျပည္

*ေမြးဖြားသည္႔တိုင္းျပည္ - အိႏိၵယ (ယခု နီေပါႏိုင္ငံ) မဇၥ်ိမေဒသ

*ေမြးဖြားသည္႔ေနရာရိွအပင္ - အင္ၾကင္းပင္

*ပထမဦးဆံုးေျပာသည္႔စကား - “ငါသည္ တေလာကလံုးထက္ျမတ္၏”

*ဖြားဖက္ေတာ္ ခုႏွစ္ဦး- ယေသာ္ဓရာမင္းသမီး၊ ညီေတာ္အာနႏၶာ၊ ကာဠဳဒါယီအမတ္ေလာင္း၊ ဆႏၷအမတ္ ေလာင္း၊ က႑ကျမင္း၊ ေရြအိုးၾကီးေလးလံုး၊ ေဗာဓိပင္

*အိမ္ေထာင္ျပဳသည္႔အသက္ - ၁၆ ႏွစ္

*ဇနီး - ယေသာ္ဓရာ မင္းသမီး (၀မ္းကြဲႏွမ)

*သားေတာ္ - ရာဟုလာ

*ေယာကၡမေတာ္မ်ား - သုပၸဗုဒၶမင္းၾကီး (ေဒ၀ဒဟျပည္မင္းၾကီး)၊မိဖုရား အမိတၱာ(သုေဒၶါဒန မင္းၾကီး၏ အမေတာ္)

*ေယာက္ဖေတာ္ - ေဒ၀ဒတ္ (ညီအကို၀မ္းကြဲ)

*ေကာ႑ညပုဏၰားေျပာသည္႔စကား - “အရွင္သားေတာ္သည္ ေတာထြက္၍ ဘုရားဧကန္ျဖစ္လိမ္႔မည္”

*နမိတ္ၾကီးေလးပါး - သူအို၊သူနာ၊သူေသ၊ရဟန္း

*သားေတာ္ေမြးဖြားျပီးေျပာသည္႔စကား - “ရာဟုဖမ္းျပီ၊အေႏွာင္အဖြဲ႕ျဖစ္ျပီ”

*ေတာထြက္သည္႔အသက္ - ၂၉ႏွစ္၊(အိမ္ေထာင္ျပဳျပီး ၁၃ ႏွစ္အၾကာ) 

*ေတာထြက္သည္႔အခ်ိန္ - ခရစ္မေပၚမီ ၅၉၄ ခု၊ ဇူလိုင္လ၊ တနလၤာေန႔ (ညလယ္)၊မဟာသကၠရာဇ္ ၉၇ ခု၊ ၀ါဆိုလျပည္႔ေန႔

*ျမင္းရထားေမာင္းသူ - ဆႏၷအမတ္

*ေတာ္၀င္ျမင္းအမည္ - က႑က (သခင္နဲ႔ခြဲျပီးေနာက္ေသဆံုးသြားသည္) 

*ျဖတ္သြားသည္႔ျမစ္ - အေနာ္မာ

*သြားသည္႔ေနရာ - ဥရုေ၀လေတာ

*ဘုရားေလာင္းအားေနာက္ဆံုးဆြမ္းကပ္သူ - သုဇာတာ ဃနႏို႔ဆြမ္း( ၄၉ လုပ္မွ်သာ)

*ဘုရားေလာင္းအားျမက္လွဴဒါန္းသူ- ေသာတၳိယ ျမက္ရိတ္သမားမွျမက္ရွစ္ဆုပ္လွဴဒါန္းသည္

*က်င္႔ၾကံမွု - မဇၥ်ိမ ပ႗ိပဒါလမ္းစဥ္၊ ၀င္ေလထြက္ေလကို ရွုမွတ္ျခင္း

*ေနရာ - အိႏၵယႏိုင္ငံ၊ ဘီဟာနယ္တြင္ရိွေသာ ဗုဒၶဂါယာ -

*အမွီျပဳသည္႔အပင္ - ေဗာဓိပင္

*ဘုရားျဖစ္သည္႔အသက္ - ၃၅ ႏွစ္

*ဘုရားျဖစ္သည္႔ေန႔ - ခရစ္မေပၚမီ ၅၈၈၊ေမလ၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃၊ ကဆုန္လျပည္႔ေန႔

*တရားဦးေဟာသည္႔ေနရာ - သမင္ျခံ၊ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၊ တရားဦးေဟာသည္႔အခ်ိန္ - စေနေန႔၊ ဇူလိုင္လ၊ ခရစ္မေပၚမီ ၅၈၈ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃၊ ၀ါဆိုလျပည္႔ေန႔

*ေဟာသည္႔တရားဦး - ဓမၼစၾကာလကၡဏသုတ္ ပထမဆံုးသံဃာငါးဦး - အရွင္ေကာ႑ည၊ အရွင္၀ပၸံ၊ အရွင္ဘဒၶိယ၊ အရွင္မဟာနာမ္၊ အရွင္အႆဇိ

*အမ်ဳိးသားဓမၼေသနာပတိ- ရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ (ဥပတိႆ)၊ လက္ယာရံ။ *ရွင္ေမာဂၢလာန္ မေထရ္(ေကာလိတ)၊ လက္၀ဲရံ

*အမ်ဳိးသမီးဓမၼေသနာပတိ - ေခမာ ေထရီ၊ လက္ယာရံ (ဗိမၺိသာရမင္းၾကီး၏မိဖုရား)။ ဥပၸလ၀ဏ္ ေထရီ ၊လက္၀ဲရံ

*ဘုရားရွင္အားေနာက္ဆံုးဆြမ္းကပ္သူ - စုႏၵ (၀က္ပ်ဳိသားဆြမ္း)

*ေရာဂါ - ေသြး၀မ္းသြားေရာဂါ

*သက္ေတာ္ - ၈၀ ႏွစ္

*၀ါေတာ္ - ၄၅ ၀ါ

*ပရိနိဗၺာန္ျပဳသည္႔ အပင္ - အင္ၾကင္းပင္ႏွစ္ပင္ၾကား

*ပရိနိဗၺာန္ျပဳသည္႔ေနရာ - အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္၊ ကုသိနာရံုျပည္ (ယခု ဥတရာပတ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ)

*ဗုဒၶ၏ ေနာက္ဆံုးသာ၀က - သုဘဒၵ မေထရ္

*ဗုဒၶ၏ ေနာက္ဆံုးစကား -
“ သခၤါရတရားတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္း သေဘာရိွၾကသည္။
........သင္ခ်စ္သားတို႔ မေမ႔မေလ်ာ႔ေသာသတိတရားတို႔ျဖင္႔ အားထုတ္ၾကကုန္ေလာ႔”
............( အပၸမာေဒန သမၼာေဒထ )..........

*ပရိနိဗၺာန္ျပဳသည္႔အခ်ိန္ -
ခရစ္မေပၚမီ ၅၄၃ ခု၊ ေမလ၊ အဂၤါေန႔ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခု၊ ကဆုန္လျပည္႔ေန႕

.......ေဂါတမ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဤဘဒၵကမာၻမွ ျပန္၍ ေရတြက္သည္ရွိေသာ္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းထက္၌ သုေမဓာရေသ့ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။

*သုေမဓာရေသ့သည္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား ေျခေတာ္ရင္း၌ ကိုယ္ေတာ္တစ္ဦးတည္း နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ ရႏုိင္ေသာ္လည္း ၾသဃေလးျဖာသံသရာ၌ နစ္မြန္းေပ်ာ္ပါးကုန္ေသာ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါ အေပါင္းတုိ႔ကုိ သနားၾကင္နာေတာ္မူလွသျဖင့္ ယူေတာ္မမူခဲ့ေပ။ 


*ပါရမီ(၃)မ်ိဳး၊

*သုေမဓာရေသ့ဘ၀မွ ေ၀ႆႏၲရာမင္း ဘ၀တုိင္ေအာင္ မေရမတြက္ႏုိင္ မ်ားစြာေသာ ဘ၀တုိ႔၌…

၁။ ေရႊ၊ ေငြ၊ ျမင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လွဴျခင္း၊ (ဒါနပါရမီ)၊
၂။ ေျခ၊ လက္၊ နား ႏွာေခါင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လွဴျခင္း၊ (ဒါနဥပပါရမီ)၊
၃။ ကိုယ့္အသက္ကို လွဴျခင္း၊ (ဒါနပရမတၳပါရမီ)၊
အစရွိေသာ ပါရမီသံုးဆယ္တုိ႔ကုိ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။


စြန္႔ျခင္းႀကီး(၅)ပါး၊ 

ထို႔အျပင္ အလြန္စြန္႔ႏုိင္ခဲစြာေသာ…
၁။ ပေဒသရာဇ္ ဧကရာဇ္ စၾကမင္းတုိ႔၏ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရတနာတုိ႔ကုိ စြန္႔ျခင္း၊ (ဓနပရိစၥာဂ)၊ 
၂။ သားသမီးတုိ႔ကုိ စြန္႔ျခင္း၊ (ပုတၱပရိစၥာဂ)၊
၃။ မယားကုိ စြန္႔ျခင္း၊ (ဘရိယပရိစၥာဂ)၊
၄။ ေျခ၊ လက္၊ နား၊ ႏွာေခါင္း အစရွိသည့္ အဂၤါႀကီးငယ္ကုိ စြန္႔ျခင္း၊ (အဂၤပရိစၥာဂ)၊
၅။ ကုိယ့္အသက္ကုိ စြန္႔ျခင္း၊ (ဇီ၀ိတ ပရိစၥာဂ)၊ ဟု ဆုိအပ္ေသာ စြန္႔ျခင္းႀကီး ငါးပါးကုိ ျဖည့္စြန္႔ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

စရိယ(၃)ပါး၊
၁။ ေလာကတၳစရိယ =ေလာကလူသား သတၱ၀ါမ်ားအတြက္ က်င့္ေတာ္မူျခင္း။
၂။ ဉာကတၳစရိယ =ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအတြက္ က်င့္ေတာ္မူျခင္း။
၃။ ဗုဒၶတၳစရိယ =သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္အတြက္ က်င့္ေတာ္မူျခင္း။
ဟူေသာ စရိယသံုးပါးကုိလည္း က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

.....ဤသို႔ ဘ၀မ်ားစြာ သံသရာ ကာလပတ္လံုး ပါရမီေတာ္တုိ႔ကုိ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ၿပီးေနာကဘုရား အေလာင္းေတာ္သည္ တုသိတာနတ္ျပည္၌ ေသတေကတုမည္ေသာ နတ္သားျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

......နတ္သား ျဖစ္စဥ္ စၾက၀ဠာ တုိက္တစ္ေသာင္းမွ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတုိ႔က “ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္တန္ပါၿပီ၊ လူ႔ျပည္သုိ႔ဆင္း၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူပါ” ဟု ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကုိ ေတာင္းပန္ေတာ္မူေလသည္။

......ၾကည့္ျခင္းႀကီး(၅)ပါး၊ 

သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေသတေကတု နတ္သားသည္…
၁။ ကာလ = ဘုရားျဖစ္ရာ အခ်ိန္ကာလ၊
၂။ ဒီပ = ဘုရားျဖစ္ရာ ကၽြန္းအရပ္၊
၃။ ေဒသ = ဘုရားျဖစ္ရာ အရပ္ေဒသ၊
၄။ ကုသလ = ဘုရားျဖစ္ရာ အမ်ိဳးအႏြယ္၊
၅။ မာတုအာယုပရိေစၧဒ = ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ မယ္ေတာ္ ျဖစ္မည့္ သူ၏သက္တမ္း အပုိင္းအျခား၊ ဟူေသာ ၾကည့္ျခင္းႀကီး ငါးပါးတုိ႔ကုိ ၾကည့္႐ႈ႕ေတာ္မူေလသည္။

ယင္းသုိ႔ ၾကည့္႐ႈ႕ေတာ္မူၿပီး နတ္အျဖစ္မွ စုေတကာ မဟာသကၠရာဇ္ (၆၇)ခု၊ ၀ါဆုိလျပည့္၊ ၾကာသပေတးေန႔၌ ကပိလ၀တ္ျပည့္ရွင္ ဘုရင္သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး၏ ေတာင္ညာ ေဒ၀ီမိဖုရားႀကီး မယ္ေတာ္မာယာေဒ၀ီ ၀မ္း၌ ပဋိသေႏၶ တည္ေနေလသည္။

..........ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ (၆၈)ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႔၀ယ္ ေဒ၀ဒဟျပည္ ႏွင့္ ကပိလ၀တ္ျပည္၏ အၾကားရွိ လုမၺိနီသာေမာ အင္ၾကင္းေတာ၌ မယ္ေတာ္မာယာ၀မ္းမွ မီးရွဴးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ ေတာ္မူေလသည္။

.....ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ (၁၆)ႏွစ္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ယေသာ္ဓရာ မင္းသမီးႏွင့္ ထိမ္းျမား လက္ထပ္၍ မင္းစည္းစိမ္ကုိ ခံစားေလသည္။

....ကပိလ၀တ္နဲ႔ ေဒ၀ဒဟ ႏွစ္ျပည္ေထာင္သာကီ၀င္မင္းတို႔ဟာ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ကတည္းက ေမာင္လွယ္ႏွမလွယ္ ေရႊလမ္းေငြလမ္း ေဖာက္ခဲ့ၾကပါတယ္..။

...... ကပိလ၀တ္ျပည့္ရွင္-ေဇယ်သနမင္းရဲ႕သားေတာ္ သီဟဟႏုနဲ႕ ေဒ၀ဒဟျပည့္ရွင္ ဥကၠာသကၠမင္းရဲ႕သမီးေတာ္-ကဥၥနာမင္းသမီးတို႔ လက္ဆက္လိုက္တဲ့အခါ သုေဒၶါဒန၊ အမိေတာဒန၊ ေဓါေတာဒန၊သေကၠာဒန၊ သုေကၠာဒနဆိုၿပီး သား(၅ေယာက္၊ အမိတာနဲ႕ ပါလိတာဆိုၿပီး သမီး(၂)ေယာက္ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္..။

ဒါက သုေဒၶါဒနတို႔ ဘက္ကမိသားစုပါ..။

ဒ၀ဒဟျပည့္ရွင္ ဥကၠာသကၠမင္းရဲ႕သားေတာ္ အဥၥနာမင္းသားနဲ႔ ကပိလ၀တ္ျပည့္ရွင္ ေဇယ်သနမင္းရဲ႕သမီးေတာ္ ယေသာဓရာ (ဘဒၵကဥၥနာယေသာဓရာ ရဲ႕အဖြားေလးေတာ္စပ္ပါတယ္..) တို႔ လက္ဆက္လိုက္တဲ့အခါ သုပၸဗုဒၶနဲ႔ ဒ႑ပါဏီဆိုၿပီး သား(၂)ေယာက္၊ သီရိမဟာမာယာေဒ၀ီနဲ႕ ပဇာပတိေဂါတမီဆိုၿပီး သမီး(၂)ေယာက္ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္..။ 
ဒါက မယ္ေတာ္မာယာ တို႔ဘက္က မိသားစုေပါ့..။

သီဟဟႏုရဲ႕သားေတာ္ သုေဒၶါဒနနဲ႔ အဥၥနာမင္းရဲ႕ သမီးေတာ္ႏွစ္ပါးျဖစ္တဲ့ သီရိမဟာမာယာေဒ၀ီနဲ႕ ပဇာပတိေဂါတမီတို႔ လက္ဆက္လိုက္တဲ့အခါ သီရိမဟာမာယာေဒ၀ီက ဘုရားေလာင္းသိဒၶတၳမင္းသားနဲ႔ ပဇာပတိေဂါတမီက ရူပနႏၵာမင္းသမီးနဲ႔နႏၵမင္းသားတို႔ကို အသီးသီးေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္..။

...ေနာက္တစ္ခါ သီဟဟႏုမင္းရဲ႕ သမီးေတာ္ အမိတာနဲ႔ အဥၥနာမင္းရဲ႕သားေတာ္ သုပၸဗုဒၶတို႔ လက္ဆက္ရာမွာ သမီးေတာ္ ဘဒၵကဥၥနာယေသာဓရာ နဲ႔ သားေတာ္ ေဒ၀ဒတ္ တို႔ကိုေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္..။

ဘုရားေလာင္းသိဒၶတၳမင္းသားနဲ႔ ဘဒၵကဥၥနာယေသာဓရာတို႔လက္ဆက္လိုက္တဲ့ အခါ သားေတာ္ရာဟုလာေလးကို ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္..။

.....၂၉ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ (သူအုိ၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္း)ဟူေသာ နိမတ္ႀကီးေလးပါးကုိ ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ ေတာထြက္၍ ရဟန္းျပဳေလသည္။

............ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ အလြန္ျပဳႏုိင္ခဲေသာ ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကုိ ရဟန္းအျဖစ္ႏွင့္ (၆)ႏွစ္ပတ္လံုး က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ သုဇာတာမည္ေသာ သူေဌးသမီးလွဴဒါန္းအပ္ေသာ ႏို႔ဃနာ ဆြမ္းကုိ အဇပါလေညာင္ပင္ရင္း၌ အလွဴခံဘုဥ္းေပးၿပီး မဟာေဗာဓိပင္သုိ႔ ၾကြသြားေတာ္မူေလသည္။

.....ေသာတၳိယငစင္ ျမက္ထမ္းသမား (ျမက္ထမ္းလုလင္)သည္ မဟာေဗာဓိပင္သို႔ ၾကြလာေသာ ဘုရားအ ေလာင္းေတာ္အား ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကို လွဴဒါန္းေလသည္။ 

...ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ေသာတၳိယငစင္ လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကုိ ႀကဲျဖန္႔လိုက္ေသာ အခါ ထိုခဏ၀ယ္ ျမက္ရွစ္ဆုပ္သည္ မဟာေဗာဓိပင္ရင္း၌ အပရာဇိတပလႅင္ ျဖစ္လာေလသည္။

.........(ထုိျမက္တုိ႔ သည္ ျမက္အသြင္သ႑န္ျဖင့္ မတည္ၾကကုန္)။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ထုိပလႅင္ထက္၌ ထက္၀ယ္ဖြဲ႔ေခြေနေတာ္မူစဥ္ ေနမ၀င္မီ ေဒ၀ပုတၱမာရ္ (မာရ္နတ္ရန္)ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေလသည္။

..... ( ပု ) ( ဒိ ) ( အာ ) ဟုဆိုအပ္ေသာ .....။

..... ( ပု )ညဥ့္ဦးယံ၌ ေရွးက ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကုိ ေအာက္ေမ့သိတတ္ ေသာ ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိဉာဏ္ကို ရေတာ္မူေလသည္။

..... ( ဒိ ) သန္းေခါင္ယံ၌ နတ္တုိ႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ဉာဏ္မ်က္စိျဖင့္ စုေတခါနီးေသာ သတၱ၀ါစသည္တုိ႔ကုိ ျမင္တတ္ေသာ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္ကုိ ရေတာ္မူေလသည္။

.....( အာ )မုိးေသာက္ယံ၌ အာသေ၀ါတရားေလးပါး တုိ႔၏ ကုန္ျခင္းကုိ ျပဳတတ္ေသာ (အာသ၀ကၡယဉာဏ္)ကုိ ရေတာ္မူေလသည္။ .

....အသက္(၃၅)ႏွစ္ အရြယ္၊ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ မုိးေသာက္ယံ၀ယ္ ေလာကသံုး ပါးတြင္ အတုမရွိေသာ သဗၺညဳတ ဘုရားရွင္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။

သံုးလူ႔သခင္ သဗၺညဳတဘုရားရွင္သည္ (၄၅)၀ါ ကာလပတ္လံုး ေ၀ေနယ်တုိ႔အား ဓမၼစၾကာစသည့္ တရားဓမၼတုိ႔ကုိ ေဟာျပေတာ္မူကာ နတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

..... (၄၅)၀ါ ကာလပတ္လံုး သတၱ၀ါတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ မနားမေန ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ေသာ သဗၺညဳတ ဘုရားရွင္သည္ 
သက္ေတာ္(၈၀) အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၄၈)ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔၀ယ္ ကုသိနာ႐ံုျပည္ မလႅာမင္းတုိ႔၏ ဥယ်ာဥ္၌ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူေလသည္..........။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ေက်းဇူးေတာ္အရွင္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ (ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ အထၱဳပၸတိအက်ဥး္ )

*အမည္- (သိဒၶတၳ) ေဂါတမ

*ခမည္းေတာ္ - သုေဒၶါဒန ေဂါတမ မင္းၾကီး

*မယ္ေတာ္ - မိဖုရား မဟာ မာယာ (ေမြးဖြားျပီး ခုႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ေသဆံုးသည္)

*လူမ်ဳိးစု - ခတၱိယ

*မိေထြးေတာ္ - မဟာပဇာပတိ ေဂါတမီ

*ေမြးဖြားသည္႔ရက္ - ခရစ္မေပၚမီ ၆၂၃ ခု၊ ေမလ ၊ ေသာၾကာေန႔ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ခု၊ ကဆုန္လျပည္႔ေန႔

*ေမြးဖြားသည္႔ေဒသ - လုမၺိနီအင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္၊ ကပိလ၀တ္ျပည္

*ေမြးဖြားသည္႔တိုင္းျပည္ - အိႏိၵယ (ယခု နီေပါႏိုင္ငံ) မဇၥ်ိမေဒသ

*ေမြးဖြားသည္႔ေနရာရိွအပင္ - အင္ၾကင္းပင္

*ပထမဦးဆံုးေျပာသည္႔စကား - “ငါသည္ တေလာကလံုးထက္ျမတ္၏”

*ဖြားဖက္ေတာ္ ခုႏွစ္ဦး- ယေသာ္ဓရာမင္းသမီး၊ ညီေတာ္အာနႏၶာ၊ ကာဠဳဒါယီအမတ္ေလာင္း၊ ဆႏၷအမတ္ ေလာင္း၊ က႑ကျမင္း၊ ေရြအိုးၾကီးေလးလံုး၊ ေဗာဓိပင္

*အိမ္ေထာင္ျပဳသည္႔အသက္ - ၁၆ ႏွစ္

*ဇနီး - ယေသာ္ဓရာ မင္းသမီး (၀မ္းကြဲႏွမ)

*သားေတာ္ - ရာဟုလာ

*ေယာကၡမေတာ္မ်ား - သုပၸဗုဒၶမင္းၾကီး (ေဒ၀ဒဟျပည္မင္းၾကီး)၊မိဖုရား အမိတၱာ(သုေဒၶါဒန မင္းၾကီး၏ အမေတာ္)

*ေယာက္ဖေတာ္ - ေဒ၀ဒတ္ (ညီအကို၀မ္းကြဲ)

*ေကာ႑ညပုဏၰားေျပာသည္႔စကား - “အရွင္သားေတာ္သည္ ေတာထြက္၍ ဘုရားဧကန္ျဖစ္လိမ္႔မည္”

*နမိတ္ၾကီးေလးပါး - သူအို၊သူနာ၊သူေသ၊ရဟန္း

*သားေတာ္ေမြးဖြားျပီးေျပာသည္႔စကား - “ရာဟုဖမ္းျပီ၊အေႏွာင္အဖြဲ႕ျဖစ္ျပီ”

*ေတာထြက္သည္႔အသက္ - ၂၉ႏွစ္၊(အိမ္ေထာင္ျပဳျပီး ၁၃ ႏွစ္အၾကာ)

*ေတာထြက္သည္႔အခ်ိန္ - ခရစ္မေပၚမီ ၅၉၄ ခု၊ ဇူလိုင္လ၊ တနလၤာေန႔ (ညလယ္)၊မဟာသကၠရာဇ္ ၉၇ ခု၊ ၀ါဆိုလျပည္႔ေန႔

*ျမင္းရထားေမာင္းသူ - ဆႏၷအမတ္

*ေတာ္၀င္ျမင္းအမည္ - က႑က (သခင္နဲ႔ခြဲျပီးေနာက္ေသဆံုးသြားသည္)

*ျဖတ္သြားသည္႔ျမစ္ - အေနာ္မာ

*သြားသည္႔ေနရာ - ဥရုေ၀လေတာ

*ဘုရားေလာင္းအားေနာက္ဆံုးဆြမ္းကပ္သူ - သုဇာတာ ဃနႏို႔ဆြမ္း( ၄၉ လုပ္မွ်သာ)

*ဘုရားေလာင္းအားျမက္လွဴဒါန္းသူ- ေသာတၳိယ ျမက္ရိတ္သမားမွျမက္ရွစ္ဆုပ္လွဴဒါန္းသည္

*က်င္႔ၾကံမွု - မဇၥ်ိမ ပ႗ိပဒါလမ္းစဥ္၊ ၀င္ေလထြက္ေလကို ရွုမွတ္ျခင္း

*ေနရာ - အိႏၵယႏိုင္ငံ၊ ဘီဟာနယ္တြင္ရိွေသာ ဗုဒၶဂါယာ -

*အမွီျပဳသည္႔အပင္ - ေဗာဓိပင္

*ဘုရားျဖစ္သည္႔အသက္ - ၃၅ ႏွစ္

*ဘုရားျဖစ္သည္႔ေန႔ - ခရစ္မေပၚမီ ၅၈၈၊ေမလ၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃၊ ကဆုန္လျပည္႔ေန႔

*တရားဦးေဟာသည္႔ေနရာ - သမင္ျခံ၊ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၊ တရားဦးေဟာသည္႔အခ်ိန္ - စေနေန႔၊ ဇူလိုင္လ၊ ခရစ္မေပၚမီ ၅၈၈ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃၊ ၀ါဆိုလျပည္႔ေန႔

*ေဟာသည္႔တရားဦး - ဓမၼစၾကာလကၡဏသုတ္ ပထမဆံုးသံဃာငါးဦး - အရွင္ေကာ႑ည၊ အရွင္၀ပၸံ၊ အရွင္ဘဒၶိယ၊ အရွင္မဟာနာမ္၊ အရွင္အႆဇိ

*အမ်ဳိးသားဓမၼေသနာပတိ- ရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ (ဥပတိႆ)၊ လက္ယာရံ။ *ရွင္ေမာဂၢလာန္ မေထရ္(ေကာလိတ)၊ လက္၀ဲရံ

*အမ်ဳိးသမီးဓမၼေသနာပတိ - ေခမာ ေထရီ၊ လက္ယာရံ (ဗိမၺိသာရမင္းၾကီး၏မိဖုရား)။ ဥပၸလ၀ဏ္ ေထရီ ၊လက္၀ဲရံ

*ဘုရားရွင္အားေနာက္ဆံုးဆြမ္းကပ္သူ - စုႏၵ (၀က္ပ်ဳိသားဆြမ္း)

*ေရာဂါ - ေသြး၀မ္းသြားေရာဂါ

*သက္ေတာ္ - ၈၀ ႏွစ္

*၀ါေတာ္ - ၄၅ ၀ါ

*ပရိနိဗၺာန္ျပဳသည္႔ အပင္ - အင္ၾကင္းပင္ႏွစ္ပင္ၾကား

*ပရိနိဗၺာန္ျပဳသည္႔ေနရာ - အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္၊ ကုသိနာရံုျပည္ (ယခု ဥတရာပတ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ)

*ဗုဒၶ၏ ေနာက္ဆံုးသာ၀က - သုဘဒၵ မေထရ္

*ဗုဒၶ၏ ေနာက္ဆံုးစကား -
“ သခၤါရတရားတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္း သေဘာရိွၾကသည္။
........သင္ခ်စ္သားတို႔ မေမ႔မေလ်ာ႔ေသာသတိတရားတို႔ျဖင္႔ အားထုတ္ၾကကုန္ေလာ႔”
............( အပၸမာေဒန သမၼာေဒထ )..........

*ပရိနိဗၺာန္ျပဳသည္႔အခ်ိန္ -
ခရစ္မေပၚမီ ၅၄၃ ခု၊ ေမလ၊ အဂၤါေန႔ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခု၊ ကဆုန္လျပည္႔ေန႕

.......ေဂါတမ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဤဘဒၵကမာၻမွ ျပန္၍ ေရတြက္သည္ရွိေသာ္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းထက္၌ သုေမဓာရေသ့ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။

*သုေမဓာရေသ့သည္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား ေျခေတာ္ရင္း၌ ကိုယ္ေတာ္တစ္ဦးတည္း နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ ရႏုိင္ေသာ္လည္း ၾသဃေလးျဖာသံသရာ၌ နစ္မြန္းေပ်ာ္ပါးကုန္ေသာ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါ အေပါင္းတုိ႔ကုိ သနားၾကင္နာေတာ္မူလွသျဖင့္ ယူေတာ္မမူခဲ့ေပ။


*ပါရမီ(၃)မ်ိဳး၊

*သုေမဓာရေသ့ဘ၀မွ ေ၀ႆႏၲရာမင္း ဘ၀တုိင္ေအာင္ မေရမတြက္ႏုိင္ မ်ားစြာေသာ ဘ၀တုိ႔၌…

၁။ ေရႊ၊ ေငြ၊ ျမင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လွဴျခင္း၊ (ဒါနပါရမီ)၊
၂။ ေျခ၊ လက္၊ နား ႏွာေခါင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လွဴျခင္း၊ (ဒါနဥပပါရမီ)၊
၃။ ကိုယ့္အသက္ကို လွဴျခင္း၊ (ဒါနပရမတၳပါရမီ)၊
အစရွိေသာ ပါရမီသံုးဆယ္တုိ႔ကုိ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။


စြန္႔ျခင္းႀကီး(၅)ပါး၊

ထို႔အျပင္ အလြန္စြန္႔ႏုိင္ခဲစြာေသာ…
၁။ ပေဒသရာဇ္ ဧကရာဇ္ စၾကမင္းတုိ႔၏ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရတနာတုိ႔ကုိ စြန္႔ျခင္း၊ (ဓနပရိစၥာဂ)၊
၂။ သားသမီးတုိ႔ကုိ စြန္႔ျခင္း၊ (ပုတၱပရိစၥာဂ)၊
၃။ မယားကုိ စြန္႔ျခင္း၊ (ဘရိယပရိစၥာဂ)၊
၄။ ေျခ၊ လက္၊ နား၊ ႏွာေခါင္း အစရွိသည့္ အဂၤါႀကီးငယ္ကုိ စြန္႔ျခင္း၊ (အဂၤပရိစၥာဂ)၊
၅။ ကုိယ့္အသက္ကုိ စြန္႔ျခင္း၊ (ဇီ၀ိတ ပရိစၥာဂ)၊ ဟု ဆုိအပ္ေသာ စြန္႔ျခင္းႀကီး ငါးပါးကုိ ျဖည့္စြန္႔ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

စရိယ(၃)ပါး၊
၁။ ေလာကတၳစရိယ =ေလာကလူသား သတၱ၀ါမ်ားအတြက္ က်င့္ေတာ္မူျခင္း။
၂။ ဉာကတၳစရိယ =ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအတြက္ က်င့္ေတာ္မူျခင္း။
၃။ ဗုဒၶတၳစရိယ =သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္အတြက္ က်င့္ေတာ္မူျခင္း။
ဟူေသာ စရိယသံုးပါးကုိလည္း က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

.....ဤသို႔ ဘ၀မ်ားစြာ သံသရာ ကာလပတ္လံုး ပါရမီေတာ္တုိ႔ကုိ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ၿပီးေနာကဘုရား အေလာင္းေတာ္သည္ တုသိတာနတ္ျပည္၌ ေသတေကတုမည္ေသာ နတ္သားျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

......နတ္သား ျဖစ္စဥ္ စၾက၀ဠာ တုိက္တစ္ေသာင္းမွ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတုိ႔က “ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္တန္ပါၿပီ၊ လူ႔ျပည္သုိ႔ဆင္း၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူပါ” ဟု ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကုိ ေတာင္းပန္ေတာ္မူေလသည္။

......ၾကည့္ျခင္းႀကီး(၅)ပါး၊

သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေသတေကတု နတ္သားသည္…
၁။ ကာလ = ဘုရားျဖစ္ရာ အခ်ိန္ကာလ၊
၂။ ဒီပ = ဘုရားျဖစ္ရာ ကၽြန္းအရပ္၊
၃။ ေဒသ = ဘုရားျဖစ္ရာ အရပ္ေဒသ၊
၄။ ကုသလ = ဘုရားျဖစ္ရာ အမ်ိဳးအႏြယ္၊
၅။ မာတုအာယုပရိေစၧဒ = ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ မယ္ေတာ္ ျဖစ္မည့္ သူ၏သက္တမ္း အပုိင္းအျခား၊ ဟူေသာ ၾကည့္ျခင္းႀကီး ငါးပါးတုိ႔ကုိ ၾကည့္႐ႈ႕ေတာ္မူေလသည္။

ယင္းသုိ႔ ၾကည့္႐ႈ႕ေတာ္မူၿပီး နတ္အျဖစ္မွ စုေတကာ မဟာသကၠရာဇ္ (၆၇)ခု၊ ၀ါဆုိလျပည့္၊ ၾကာသပေတးေန႔၌ ကပိလ၀တ္ျပည့္ရွင္ ဘုရင္သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး၏ ေတာင္ညာ ေဒ၀ီမိဖုရားႀကီး မယ္ေတာ္မာယာေဒ၀ီ ၀မ္း၌ ပဋိသေႏၶ တည္ေနေလသည္။

..........ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ (၆၈)ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႔၀ယ္ ေဒ၀ဒဟျပည္ ႏွင့္ ကပိလ၀တ္ျပည္၏ အၾကားရွိ လုမၺိနီသာေမာ အင္ၾကင္းေတာ၌ မယ္ေတာ္မာယာ၀မ္းမွ မီးရွဴးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ ေတာ္မူေလသည္။

.....ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ (၁၆)ႏွစ္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ယေသာ္ဓရာ မင္းသမီးႏွင့္ ထိမ္းျမား လက္ထပ္၍ မင္းစည္းစိမ္ကုိ ခံစားေလသည္။

....ကပိလ၀တ္နဲ႔ ေဒ၀ဒဟ ႏွစ္ျပည္ေထာင္သာကီ၀င္မင္းတို႔ဟာ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ကတည္းက ေမာင္လွယ္ႏွမလွယ္ ေရႊလမ္းေငြလမ္း ေဖာက္ခဲ့ၾကပါတယ္..။

...... ကပိလ၀တ္ျပည့္ရွင္-ေဇယ်သနမင္းရဲ႕သားေတာ္ သီဟဟႏုနဲ႕ ေဒ၀ဒဟျပည့္ရွင္ ဥကၠာသကၠမင္းရဲ႕သမီးေတာ္-ကဥၥနာမင္းသမီးတို႔ လက္ဆက္လိုက္တဲ့အခါ သုေဒၶါဒန၊ အမိေတာဒန၊ ေဓါေတာဒန၊သေကၠာဒန၊ သုေကၠာဒနဆိုၿပီး သား(၅ေယာက္၊ အမိတာနဲ႕ ပါလိတာဆိုၿပီး သမီး(၂)ေယာက္ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္..။

ဒါက သုေဒၶါဒနတို႔ ဘက္ကမိသားစုပါ..။

ဒ၀ဒဟျပည့္ရွင္ ဥကၠာသကၠမင္းရဲ႕သားေတာ္ အဥၥနာမင္းသားနဲ႔ ကပိလ၀တ္ျပည့္ရွင္ ေဇယ်သနမင္းရဲ႕သမီးေတာ္ ယေသာဓရာ (ဘဒၵကဥၥနာယေသာဓရာ ရဲ႕အဖြားေလးေတာ္စပ္ပါတယ္..) တို႔ လက္ဆက္လိုက္တဲ့အခါ သုပၸဗုဒၶနဲ႔ ဒ႑ပါဏီဆိုၿပီး သား(၂)ေယာက္၊ သီရိမဟာမာယာေဒ၀ီနဲ႕ ပဇာပတိေဂါတမီဆိုၿပီး သမီး(၂)ေယာက္ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္..။
ဒါက မယ္ေတာ္မာယာ တို႔ဘက္က မိသားစုေပါ့..။

သီဟဟႏုရဲ႕သားေတာ္ သုေဒၶါဒနနဲ႔ အဥၥနာမင္းရဲ႕ သမီးေတာ္ႏွစ္ပါးျဖစ္တဲ့ သီရိမဟာမာယာေဒ၀ီနဲ႕ ပဇာပတိေဂါတမီတို႔ လက္ဆက္လိုက္တဲ့အခါ သီရိမဟာမာယာေဒ၀ီက ဘုရားေလာင္းသိဒၶတၳမင္းသားနဲ႔ ပဇာပတိေဂါတမီက ရူပနႏၵာမင္းသမီးနဲ႔နႏၵမင္းသားတို႔ကို အသီးသီးေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္..။

...ေနာက္တစ္ခါ သီဟဟႏုမင္းရဲ႕ သမီးေတာ္ အမိတာနဲ႔ အဥၥနာမင္းရဲ႕သားေတာ္ သုပၸဗုဒၶတို႔ လက္ဆက္ရာမွာ သမီးေတာ္ ဘဒၵကဥၥနာယေသာဓရာ နဲ႔ သားေတာ္ ေဒ၀ဒတ္ တို႔ကိုေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္..။

ဘုရားေလာင္းသိဒၶတၳမင္းသားနဲ႔ ဘဒၵကဥၥနာယေသာဓရာတို႔လက္ဆက္လိုက္တဲ့ အခါ သားေတာ္ရာဟုလာေလးကို ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္..။

.....၂၉ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ (သူအုိ၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္း)ဟူေသာ နိမတ္ႀကီးေလးပါးကုိ ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ ေတာထြက္၍ ရဟန္းျပဳေလသည္။

............ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ အလြန္ျပဳႏုိင္ခဲေသာ ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကုိ ရဟန္းအျဖစ္ႏွင့္ (၆)ႏွစ္ပတ္လံုး က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ သုဇာတာမည္ေသာ သူေဌးသမီးလွဴဒါန္းအပ္ေသာ ႏို႔ဃနာ ဆြမ္းကုိ အဇပါလေညာင္ပင္ရင္း၌ အလွဴခံဘုဥ္းေပးၿပီး မဟာေဗာဓိပင္သုိ႔ ၾကြသြားေတာ္မူေလသည္။

.....ေသာတၳိယငစင္ ျမက္ထမ္းသမား (ျမက္ထမ္းလုလင္)သည္ မဟာေဗာဓိပင္သို႔ ၾကြလာေသာ ဘုရားအ ေလာင္းေတာ္အား ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကို လွဴဒါန္းေလသည္။

...ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ေသာတၳိယငစင္ လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကုိ ႀကဲျဖန္႔လိုက္ေသာ အခါ ထိုခဏ၀ယ္ ျမက္ရွစ္ဆုပ္သည္ မဟာေဗာဓိပင္ရင္း၌ အပရာဇိတပလႅင္ ျဖစ္လာေလသည္။

.........(ထုိျမက္တုိ႔ သည္ ျမက္အသြင္သ႑န္ျဖင့္ မတည္ၾကကုန္)။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ထုိပလႅင္ထက္၌ ထက္၀ယ္ဖြဲ႔ေခြေနေတာ္မူစဥ္ ေနမ၀င္မီ ေဒ၀ပုတၱမာရ္ (မာရ္နတ္ရန္)ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေလသည္။

..... ( ပု ) ( ဒိ ) ( အာ ) ဟုဆိုအပ္ေသာ .....။

..... ( ပု )ညဥ့္ဦးယံ၌ ေရွးက ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကုိ ေအာက္ေမ့သိတတ္ ေသာ ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိဉာဏ္ကို ရေတာ္မူေလသည္။

..... ( ဒိ ) သန္းေခါင္ယံ၌ နတ္တုိ႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ဉာဏ္မ်က္စိျဖင့္ စုေတခါနီးေသာ သတၱ၀ါစသည္တုိ႔ကုိ ျမင္တတ္ေသာ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္ကုိ ရေတာ္မူေလသည္။

.....( အာ )မုိးေသာက္ယံ၌ အာသေ၀ါတရားေလးပါး တုိ႔၏ ကုန္ျခင္းကုိ ျပဳတတ္ေသာ (အာသ၀ကၡယဉာဏ္)ကုိ ရေတာ္မူေလသည္။ .

....အသက္(၃၅)ႏွစ္ အရြယ္၊ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ မုိးေသာက္ယံ၀ယ္ ေလာကသံုး ပါးတြင္ အတုမရွိေသာ သဗၺညဳတ ဘုရားရွင္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။

သံုးလူ႔သခင္ သဗၺညဳတဘုရားရွင္သည္ (၄၅)၀ါ ကာလပတ္လံုး ေ၀ေနယ်တုိ႔အား ဓမၼစၾကာစသည့္ တရားဓမၼတုိ႔ကုိ ေဟာျပေတာ္မူကာ နတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

..... (၄၅)၀ါ ကာလပတ္လံုး သတၱ၀ါတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ မနားမေန ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ေသာ သဗၺညဳတ ဘုရားရွင္သည္
သက္ေတာ္(၈၀) အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၄၈)ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔၀ယ္ ကုသိနာ႐ံုျပည္ မလႅာမင္းတုိ႔၏ ဥယ်ာဥ္၌ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူေလသည္..........။

0 comments:

Post a Comment

Followers