Type -052C Lanzhou Class ဖ်က္သေဘၤာ

'Type -052C Lanzhou Class ဖ်က္သေဘာၤ

တရုတ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ေရတပ္)တြင္ ပံုစံ ၀၅၂ စီဖ်က္သေဘာၤ  ၆စီးအား ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွစတင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ေနတိုးအေခၚ ေလာင္ဇူးအတန္းစားဖ်က္သေဘာၤမ်ားသည္ေခတ္မီ ကိုယ္ေပ်ာက္ ဖ်က္သေဘာၤအမ်ိဳးအစား
ျဖစ္ကာ တန္ခ်ိန္ ၇၀၀၀ အလ်ား ၁၅၅မီတာ ဖ်က္သေဘာၤျဖစ္ပါသည္။

တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံဂ်င္နန္သေဘာၤက်င္းမွတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ
ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံလုပ္ MTU Fridriechshafen Diesel Gas Turbine အင္ဂ်င္တပ္ဆင္ထားက
တစ္နာရီေရမိုင္ ၂၉မိုင္ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ပါတယ္။

လက္နက္စနစ္မ်ားအေနျဖင့္ YJ-62 (C-602၏ျပည္တြင္းသံုး Version) သေဘာၤဖ်က္ခရုစ္ဒံုးပ်ံ ၈လုံး ( Export Version C-602 သည္ကီလိုမီတာ၂၈၀ သာပစ္ခတ္ႏုိင္ကာ YJ-62 သည္ ၅၀၀ကီလိုမီတာအထိပစ္ခတ္ႏုိင္ပါသည္)။ Type 210 ၁၀၀မမ ဘက္စံုသံုး အေျမာက္ ၁လက္
၃၀မမ CIWS စနစ္သံုး Type 730 လက္နက္စနစ္ ASW စနစ္အတြက္ေတာ္ပီဒို ပစ္စင္ ၆ ခု 
RDC ၁၈လံုးစီပါ၀င္ေသာပစ္စင္ ၄ခု VLS စနစ္သံုး HHQ-9 တာေ၀းပစ္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဒံုး ၄၈စင္း တပ္ဆင္ထားပါသည္။

ေရဒါစနစ္အေနျဖင့္ Type 348 Active Phase Array ေရဒါစနစ္တပ္ဆင္ထားရွိကာ ၄၅၀ကီလိုမီတာအထိေထာက္လွမ္းႏုိင္ပါသည္။ 

OFC (0ptical Fire Control)စနစ္အတြက္ ေလဆာအကြာအေ၀းတိုင္းကိရိယာမ်ား တီဗီကင္မရာစနစ္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ကင္မရာစနစ္မ်ား ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳထားပါသည္။
 တိုက္ခိုက္ေရးစနစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ၁၀၀ မမ အေျမာက္ CIWS စနစ္မ်ားအတြက္ Type 347 ေရဒါ
စနစ္မအားသီးျခားတပ္ဆင္အသံုးပါသည္။တိုက္ခိုက္ေရးစနစ္တစ္လံုးအတြက္
MIL-STD -1773 Data Link စနစ္အားတပ္ဆင္ထားပါသည္။

တိုက္ေရယာဥ္ကာကြယ္ေရးစနစ္အတြက္ Type-726 4 Chaff Launcher စနစ္ႏွင့္ Decoy Launcher မ်ားတပ္ဆင္ထားပါသည္။Type -348 ေရဒါစနစ္တြင္ရန္သူ႕ ကိုယ္ေပ်ာက္စနစ္အား
အာရံုခံႏုိင္ရန္အတြက္ Yagi antenna စနစ္ထပ္ေပါင္းတပ္ဆင္ထားပါသည္။

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေရငုပ္သေဘာၤတိုက္ဖ်က္ေရးတာ၀န္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္Kamov 
Ka 27 (သို႕) Harbin Z-9C ရဟတ္ယာဥ္ ၁စီး တင္ေဆာင္ႏုိင္ပီး၄င္း႕အတြက္ သေဘာၤေနာက္ပိုင္းတြင္ Stern Hanger တစ္လံုးပါ၀င္ပါသည္။ဆိုနာစနစ္အေနျဖင့္ ရုရွားတို႕၏
Sovremenny Class ဖ်က္သေဘာၤမ်ားတြင္တပ္ဆင္ထားေသာMGK-355 Platina Soner စနစ္တပ္ဆင္ထားၿပီး ၅၀ကီလိုမီတာအထိေထာက္လွမ္းႏုိင္သည္။

၄င္း ဖ်က္သေဘာၤေျခာက္စီးအနက္ ၂စီး အား ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေရတပ္ဖဲြ႕တြင္တပ္ျဖန္႕ထားၿပီး
အျခား၄စီးအားအေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္ ေရတပ္ဖဲြ႕အတြင္းတပ္ျဖန္႕ထားပါသည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံအခိ်ဳ႕ႏွင့္ေရပိုင္နက္မ်ား အတြင္းတပ္ျဖန္႕ထားေသာ ဖ်က္သေဘာၤ ၂စီးမွာ 
၁၇၀ ေလာင္ဇူး ႏွင့္ ၁၇၁ ဟိုက္ကိုသေဘာၤတို႕ျဖစ္သည္။

ျပည္ပသို႕ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိေသာ သေဘာၤအတန္းစားျဖစ္ေသာ္လည္း  မၾကာမီ Export လုပ္လာႏုိင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈမၾကာခဏျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသို႕ ေခတ္မီ type-056 ေကာၤဗက္စစ္ေရယာဥ္ ၂စီးကိုေရာင္းခ်ေပးခဲ့သျဖင့္
ေဒသတြင္း Power Balance အေနအထားအရ ဘဂၤးေဒ့ရွ္သို႕ေရာက္ရွိလာမည္ကိုစိုးရိမ္မိပါသည္။
ျဖစၤႏုိင္ေခ် အလြန္နည္းပါးလွေသာ္လည္း ျဖစ္လာခဲ့လ်င္ဟူေသာ အေတြးမ်ိဳးထားသင့္ေၾကာင္းပါ။

(ၾကယ္နီ)'

တရုတ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ေရတပ္)တြင္ ပံုစံ ၀၅၂ စီဖ်က္သေဘာၤ ၆စီးအား ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွစတင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ေနတိုးအေခၚ ေလာင္ဇူးအတန္းစားဖ်က္သေဘာၤမ်ားသည္ေခတ္မီ ကိုယ္ေပ်ာက္ ဖ်က္သေဘာၤအမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ တန္ခ်ိန္ ၇၀၀၀ အလ်ား ၁၅၅မီတာ ဖ်က္သေဘာၤျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

ထိုင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ေတာ္၀င္မရိန္းတပ္ဖဲြ႕ၾကီး

Htay Gyi's photo.
ထိုင္းတပ္မေတာ္ဘုရင့္မရိန္းတပ္ဖဲြ႕ၾကီးသည္ထိုင္းဘုရင့္ေရတပ္မေတာ္\အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၃၂ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment

၈၈ ကိုယ္ေတြ ့(၆)

အေလာင္းဘုရား လက္ထက္က ၀ါးရင္းတုတ္နဲ ့ ယိုးဒယားကို တက္တိုက္္ခဲ့ တယ္ ေၿပာၾကတာ ပါးစပ္ရာဇ၀င္အၿဖစ္ ၾကားခဲ့ဖူး ေပမယ့္ G3 ၊ G4 အပါအ၀င္ တိုက္ပြဲ အေတြ ့အၾကံဳအၿပည့္ ရိွတဲ့ တိုက္ပြဲ၀င္ ဖြဲ ့ စည္းပံုအၿပည့္ တပ္မ တပ္ရင္းကို တူမီးေသ နတ္ေတာင္မပါဘဲ ဂ်င္ဂလိ ၊ေလးခြ၊ ခဲမ်ိဳးစံုနဲ႔ ရဲရဲေတာက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ ့့အေလာင္းဘုရား မ်ိဳးဆက္ေတြကိုေတာ့ ကိုယ္ေတြ ့ ၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ ရုပ္ရွင္ရံုခံုတန္းေတြ အပါအ၀င္ အတားအဆီးမ်ိဳးစံု အထပ္ထပ္ေၾကာင့္ သူတို ့ဆီက်ည္ဆံမ ေရာက္နိင္ဘူးထင္လို ့လား၊ အေသခံ တိုက္မယ္ ဆံုးၿဖတ္ထားသလား မသိေပမယ့္ ရဲရဲ၀န္ ့၀န္ ့ ဆဲဆို ပစ္ခတ္ေနတာေၾကာင့္ အတားအဆီး ဖယ္ရွားေရး ကိုရပ္တန္ ့ၿပီး ေႏွာင့္ယွက္သူေတြကို ရွင္းလင္းဖို ့ၿပင္ရပါေတာ့ တယ္။

0 comments:

Post a Comment

၈၈ ကိုယ္ေတြ ့ (၅)
၁၃၀၀ၿပည့္ အေရးေတာ္ပံု။ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိွုင္း သခင္ေအာင္ဆန္းတို ့ ဦးစီးတဲ ့တို ့ဗမာအစည္းအရံုးရဲ႕ ဦးေဆာင္မွဳ ေအာက္မွာအလုပ္သမား၊လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသားနဲ ့သပိတ္အဖြဲ ့အားလံုးစနစ္တက် ေခါင္းေဆာင္မွဳအဆင့္ဆင့္နဲ ့အေရးေတာ္ပံုအစအဆံုးလွဳပ္ရွားခဲ့ၾကတယ္။ ေခါင္း ေဆာင္မွဳ ေကာင္းေကာင္းနဲ ့အေရးေတာ္ပံု ကို အသက္သြင္းေပးခဲ့ၾကၿပီး အဆံုးသတ္ရမယ့္ အခ်ိန္မွာ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္ေတြက သပိတ္မလွန္ခ်င္တဲ ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကို နားလည္ေအာင္ ေဆြးေႏြး စည္းရံုးၿပီး အစိုးရနဲ ့အေပးအယူ လုပ္ အဆံုးသတ္နိင္ခဲ့တယ္။

0 comments:

Post a Comment

၈၈ ကိုယ္ေတြ ့ ( ၄)တပ္စုတပ္ၾကပ္ၾကီး က ၿပည္လမ္းဖက္မ်က္ႏွာမူ တန္းစီေနတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြကို “ေနာက္လွည့္” အမိန္႔ေပးလိုက္လို႔ ရင္ထဲက အလံုးၾကီး က်သြားရပါတယ္။ ဆရာသမားက စပ္ၿဖီးၿဖီးနဲ႔ “ဗိုလ္ၾကီးစိတ္မပူပါနဲ ကြ်န္ေတာ္ နိင္ငံေရးအၿမင္ရိွပါတယ္“ ေၿပာေနပါေသးတယ္။ ဘာဘဲေၿပာေၿပာ ေလာေလာဆယ္ ၿပသနာမၿဖစ္ေအာင္ ထိန္းေပးလို ့ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။ ခါတိုင္းရက္ေတြမွာလည္း ဆႏၵၿပအဖြဲ႔ေတြ ၿပည္လမ္းၿမန္မာ့အသံ ေရွ႕ ေရာက္ရင္ ေအာ္ခ်င္ရာေအာ္ၿပီး ဆက္ထြက္သြားတာ ေတြ ့ေနက်ၿဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္သပိတ္အဖြဲ႔၊ လွဳပ္ရွားသပိတ္အဖြဲ တစ္ၿမိဳလံုးၿပန္ေနေပမယ့္ ၿမန္မာ့အသံၿပည္လမ္းေပၚမွာေတာ့ လွဳပ္ရွားအဖြဲ ့ေတြ မ်ားပါတယ္။ အခုအဖြဲ ့ေတြလည္း “ပစ္ရဲရင္ပစ္ေလ“ ေအာ္ေနေပမယ့္ ရဲေဘာ္ေတြ တန္းစီ ေနာက္ေက်ာလွည့္ ထားေတာ့ တေၿဖးေၿဖးအသံတိတ္သြားၿပီး ၿမိဳထဲဖက္ဆက္ထြက္သြားၾကပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

၈၈ ကိုယ္ေတြ ့( ၃)
ေန ့စဥ္အၿပင္မွာ ကားတစ္စီး တပ္စုတစ္စုနဲ ့သြားလာေနရေပမယ့္ လမ္းမွာေတြ ့ရတဲ ့ ရိုးရိုးသားသားဆႏၵၿပ အဖြဲ ့မ်ိဳးစံုဟာ မိတ္ေဆြ ပံုစံမ်ားပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအေရး အစိုးရၿပဳတ္က်ေရး ရိုးရိုးသားသား ဆႏၵၿပသူေတြ နဲ ့ၿပသနာမရိွသေလာက္ပါဘဲ။ တကယ္ ၿပသနာၿဖစ္နိင္တာက အၾကမ္း ဖက္ရန္ၿပဳတဲ့အဖြဲ႔ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဌာ နဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းေတြပါ ဆႏၵၿပေနၾကလို ့ဌာနဆိုင္ရာ ရံုး ဂိုေဒါင္ေတြ ေဖာက္ထႊင္း ယူေန ၾကတာ ထက္ ဆူပူအံုၾကြ သူ လူမိုက္ေခါင္း ေဆာင္ေတြကသူတို့ အၿမင္ မၾကည္ သူ ကို လက္ညိွဳးထို း ၀ိုင္းဖမ္း ေခါင္းၿဖတ္တဲ့ ကိစၥကေတာ္ေတာ္ ဆိုးေနပါၿပီ။ ဒီအဖြဲ ့ေတြ နဲ ့ေတြ ့ရင္ေတာ္ေတာ္ ၿပသနာ တက္နိင္သလို ၀င္ရွင္းရင္လည္း ပိုရွဳပ္ မယ့္ကိစၥေတြ ၿဖစ္လို ့ မေကာင္း သူပယ္ ေကာင္းသူ ကယ္ဖို ့ေနေနသာသာ ကိုယ့္တပ္စု ၿပသနာ မတက္ ေအာင္ေတာင္ ၾကည့္ေရွာင္ ေနရတဲ့ ဘ၀ ၿဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

ျပည္သူတဦးရဲ႕ အသံဒီရက္ပိုင္း အလြတ္ႀကီးေတြ အဆဲခံေနရေတာ့ သူမ်ားေတြ မ်က္စိေနာက္စရာ ဘာမွသိပ္မေရးေတာ့ဘူး လို႔ ေနေနတာ ကိုယ့္ေရွ႕ကိုေရာက္ေရာက္လာတာေတြ မ်ားေနေတာ့လည္း မေနႏိုင္ျပန္ဘူး ။

0 comments:

Post a Comment

၈၈ ကိုယ္ေတြ ့ ( ၂ )
အဲဒီကာလ တပ္မ စစ္ဆင္ေရးတပ္ထံုးစံအတိုင္း ပံုမွန္ေရွ ့တန္း၅လ၆လထြက္ ၁လ ၁လခြဲနား ၿပီး ေရွ ့တန္းၿပန္ထြက္ သံသရာ လည္ေနခ်ိန္ၿဖစ္လို ့စစ္ဆင္ေရးကိစၥ ကိုအသားက်ေနၿပီးသား တပ္ၿဖစ္ ေပမယ့္ ရန္ကုန္စစ္ဆင္ေရးကေတာ့ ခါတိုင္းစစ္ ဆင္ေရးနဲ ့မတူလို ့ေတာ္ေတာ္ ဦးေႏွာက္စားရပါတယ္။ အၿပင္မွာက ဆႏၵၿပသူၿပ ေခါင္းၿဖတ္သူၿဖတ္ အစိုးရက ဘာမွအစိုးမရေတာ့တဲ့ ကာလၿဖစ္ပါတယ္။ ေန ့စဥ္ပံုမွန္ အထက္ဌာနသြား ၊တပ္ခြဲေတြ ရိကၡာ လိုက္ပို ့ရတဲ့ဒုကၡ ေတာ္ေတာ္ၾကီးပါတယ္။ ရဲေဘာ္ အမ်ားစုက ရန္ကုန္မေရာက္ဖူးၾကသူေတြၿဖစ္ၿပီး ကိုယ့္ကို ရန္ၿပဳလာရင္ေတာ့ သည္းခံေအာင္ထိန္းဖို ့ခက္ပါတယ္။ 
(တကယ္အေလ့အက်င့္ ရၿပီးသားကေတာ့ ရန္သူကိုကိုယ္ကလက္ဦးမွဳယူၿပီး တိုက္ေနက်တပ္ၿဖစ္ပါတယ္)

0 comments:

Post a Comment

၈၈ ကိုယ္ေတြ ့ (၁)


၈၈ မတ္လ အေရးအခင္း စၿဖစ္ခ်ိန္မွာ အခု ၀ ေဒသ ဆိုတဲ့ ေမာ္ဖ မွာ ဗက ပ ေတြရဲ ့ပန္ ယန္း ပန္ဆန္းရင္ဆိုင္ကုန္းေတြ မွာေရွ ့တန္းစစ္ဆင္ေရး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တံုးကရွားရွားပါးပါး တပ္စုတစ္စုလံုး မွာရိွ တဲ့ ေရဒီယိုေလး တစ္လံုးနဲ ့ သတင္း နားေထာင္ ရတဲ့အေၿခအေနၿဖစ္ ပါ တယ္။ ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရကို အားလံုးစိတ္ပ်က္ေနခ်ိန္ ၿဖစ္လို ့အစိုးရၿပဳတ္က်မယ့္ အေရး ကို ရဲေဘာ္ အမ်ားစုကလည္း သိပ္စိတ္မ၀င္စားၾကပါဘူး။ ဘယ္အစိုးရ တက္တက္ စစ္သား ေတြ ကေတာ့ ရိွေနရမွာဘဲ လို ့ သေဘာထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းၿပည္ အတြက္ ေကာင္းရာ ေကာင္း ေၾကာင္း ေတြ ၿဖစ္လာဖို ့ေတာ့ ေမ်ွာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ လက္ရိွ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စား၀တ္ ေန ေရး အၾကပ္အတည္း ေတြကို ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးနိင္မယ့္ အစိုးရ တစ္ရပ္ကိုေတာ့ ေပၚထြက္ လာေစခ်င္ေနၾကပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

ရာဇ၀င္ထဲမွာ တဖက္ကမ္းေတြကုိထားခဲ့(၁)+++++++++++++
တကယ္ေတာ့အခုလုိ ေလာက္ကုိင္မွာ တပ္မေတာ္သားေတြ အသက္ေတြေပးၿပီး အေရးတႀကီးတုိင္းျပည္အန္တ၇ာယ္ေတြ က်ားကုတ္က်ားခဲ ကာကြယ္ေနတဲ့အခုိက္မွာ တျခားအေၾကာင္းအရာေတြ၊သာေရး မာေရးေတြ မေရးျခင္ပါဘူး၊
ကုိယ္ေရးသမွ် စစ္သည္ေတြအတြက္ႏွလုံးေသြးကျဖစ္လာတဲ့ အားေပးစကားေတြဘဲျဖစ္ေစျခင္တာပါ။
ဒါေပမဲ့စိတ္မေကာင္းလုိ႕ မေရးမျဖစ္ေရးလုိက္၇တာ- ရဲေဘာ္တုိ႕ေရခြင့္လႊတ္ပါ၊

0 comments:

Post a Comment

တိုက္ပြဲျဖစ္ေနျပီေမာင္...

Mg Teza's photo.
ေမာင္ကရန္ကုန္မွာသင္တန္းတက္ေနတယ္။ ေမကသားေလးနဲ႔တပ္မွာက်န္ခဲ့တယ္။ ေန့ခင္းဘက္ၾကီးဝင္တိုက္တာေလ။ ေမာင္ရယ္။ ေမ့ကိုကေလးငယ္လို႕တဲ႔။ အရန္စစ္သည္အင္းအားထဲမထည့္ဘူး။ ဝုန္းဒိုင္းက်ဲဆူညံသံေတြနဲ႔ သားေလးကလဲ ငိုလိုက္တာ... သူေၾကာက္ေနမွာေပါ့။ ရင္းမွဴးၾကီးဒဏ္ရာရတဲ႔ၾကားက ၾကံ့ၾကံ့ခံျပီးတိုက္ေနတယ္တဲ့။

0 comments:

Post a Comment

အသက္စြန္႔တုိက္ပဲြဝင္ ရဲေမမ်ားေလာက္ကိုင္ျဖစ္စဥ္ မွာ အိမ္ေထာင္သည္ ရဲေမေတြ ပါ က်တယ္ဆိုတဲ႔ သတင္းၾကားရတယ္။
သိပ္ေလးစားဖို႔ ေကာင္းတယ္ မိန္းမသားေတြပါ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔ ေရာ ၊ တပ္မေတာ္က လူႀကီးေတြ အေနနဲ႔ ေရာ ထိေရာက္တဲ႔ ဂုဏ္ျပဳ မွဳ လုပ္ေပးသင္႔တယ္လို႔ထင္ပါတယ္ ။

0 comments:

Post a Comment

ငါးဖလံက ေျပာင္းျပန္

Kyine Lian's photo.

ငါးဖလံကေျပာင္းျပန္ တရားေသာစစ္ နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး

ျပည္ပသင္တန္းတခုမွာ အတူတက္ခဲ့ဘူးတဲ့ ရွန္ဟိုင္းဇာတိ ေဟာက္ဆု နဲ႔ဒီေန႔အလုပ္သြားရင္းမ
ေမွ်ာ္လင့္ပဲ ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမဳိ့တေနရာမွာ ဆံုမိႀကေတာ့ အျပန္အလွန္ဝမ္းသာအားရ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ႀကတယ္။ 

0 comments:

Post a Comment

ဝင္ေငြခြဲေဝ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ

NayHtet HtetAung's photo.
ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ေတာ့ ေနရာအႏွံ႔က လူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳ ရပါတယ္။ ဂႏၶာရံုက ကေလးေလးေတြဆိုရင္ ကြ်န္မကိုခင္ၾကပါတယ္ "ဟို ဂိုက္မႀကီး လာတယ္ေတာ့။ အမ မနက္ျဖန္ေရာ လာအံုးမွာလားးး" ဆိုျပီး ႏႈတ္ဆက္ႀကေလ့ရွိပါတယ္။ အရိုးေပ်ာ့သလိုလို အာဟာရျပတ္သလိုလို ျဖစ္ေနတ့ဲ လသားအရြယ္ ကေလးကို ဘာေကြ်းလဲ ေမးေတာ့ လက္ဖက္ရည္ကို ႏို႔ဗူးနဲ႔ ထည့္တိုက္တယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။ ကြ်န္မကလည္း လက္ဖက္ရည္အစား ႏြားႏို႔တိုက္သင့္ေႀကာင္း ရွင္းျပသလို ေဒသႏၲရေဆးခန္းကိုသြားဖို႔ႏွင့္ ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး တိုက္သင့္ေႀကာင္းေတြလည္း ရွင္းျပပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ေဒသႏၲရေဆးခန္းေတြဟာ ပိုက္ဆံမယူေႀကာင္း အခမ့ဲကုေပးေႀကာင္းေတြလည္း ေျပာျပပါတယ္။ ကေလးအတြက္ ႏြားႏို႔ဖိုးလည္း ေပးပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

ၿပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမွဳအစ၊ ဘယ္က? (ေနာက္ဆံုးပိုင္း)

Lay Lwin Maf's photo.
အပိုင္း(၄၄)၊အခန္း(င)ႏွင့္(ေနာက္ဆံုးပိုင္း)။

ၿမန္မာႏိုင္ငံထဲကိုဒုတိယအၾကိမ္က်ဴးေက်ာ္ေၿခကုပ္၀င္ယူထားတဲ့ကူမင္တန္ရဲ႕မိုင္းပါလွ်ိဳးဌာနခ်ဳပ္ကိုတိုက္ခိုက္ေခ်မွဳန္းၿပီးတဲ႔ေနာက္ပိုင္းမွာသူတို႔တပ္ဖြဲ႕ေတြ လာအိုနယ္ ထဲဆုတ္သူဆုတ္၊ ထိုင္းေၿမာက္ပိုင္းထဲ၀င္သူ၀င္၊ ရွမ္းၿပည္နယ္ အတြင္းပိုင္းကိုေၿပး သူေၿပးနဲ႔ ဖရိုဖရဲတပ္ပ်က္သြားပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့-လံုး၀လက္ေလ်ာ့သြားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မတ္လထဲမွာဘဲ ထိုင္းကိုေရာက္သြားတဲ့တပ္ဖြဲ႕ေတြကို ၿမန္မာႏိုင္ငံ ထဲကိုၿပန္ေမာင္းသြင္းခဲ့ၿပီးတိုင္းရင္းသားသူပုန္ေတြ နဲ႔ေပါင္းစည္းေစခဲ့ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

ပန္းကေလးေတြ အဆိပ္မသင့္ေစခ်င္

Khin Mg Thant's photo.

၁၉၇၇-၇၈ က်ေနာ္ငယ္ငယ္က ခြန္ႏွစ္တန္းေက်ာင္းသားဘဝမွာေပါ့။ အထက ၃ ၾကည့္ျမင္တုိင္ဆုိတဲ့ အရင္တရုပ္ဝွါက်ံဳးေက်ာင္းကေန  ေက်ာင္းဆင္းေတာ့ အိမ္ကိုသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ လမ္းေလ်ာက္ျပန္လာၾကတယ္။ ဗားကရာေခ်ာက္လည္းေရာက္ေတာ့ ကမ္းနားမွာ အေလာင္းေပၚေနတယ္ဆုိၿပီး လူႀကီးေတြ အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း သြားၾကည့္ေနၾကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔အုပ္စုလည္း ေရာေရာေရာင္ေရာင္ လုိက္သြားၾကတာေပါ့။

0 comments:

Post a Comment

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဘြဲ႕ ရ -မရ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဘြဲ႕ ရ -မရ 

ပို႕စ္တစ္ခုကကူးလာတာပါ...

(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဘြဲ႔ရ မရ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေကြးတကၠသိုလ္ ပါခ်ဳပ္ ကို ဝိုင္းဆဲၾကတယ္။

0 comments:

Post a Comment

ေသြးနဲ႕ရင္းတဲ့ေျမ (၁၄)(ဇတ္သိမ္း)၁၉၈၈ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္လွသည္ ေရွ႕တန္းအမွတ္(၃)ေျချမန္တပ္ရင္း ယာယီတပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴး တင္ထြန္း ႏွင့္ ခမရ(၃)အမိန္႕ေပးအဖဲြ႕မ်ားအား ပြိဳင့္ ၈၆၅ သို႕ေခၚလိုက္သည္။

0 comments:

Post a Comment

ရိုးရိုး နွင့္ မွန္တာကို ေျပာမည္


…………………………………………

(၁)

“ဗမာလြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ၊ ဗဟိုစစ္ဌာနခ်ဳပ္” ဟု ေရးထားေသာ အနီေရာင္ဆို္င္းဘုတ္ရွိရာ အေဆာက္အဦ ေရွ႕မွာ ဖထီး ရပ္ေနတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာခဲ့ျပီ ။
ျခံ၀န္းအတြင္းရွိ သံုးေရာင္ျခယ္ကေဒါင္းအလံက ေနေရာင္ေအာက္မွာ တျဖတ္ျဖတ္လြင့္လ်က္ ။
ဖထီး လက္သီး ကုိ က်စ္ေနေအာင္ ဆုတ္ထားတယ္..။
အံကို တင္းေနေအာင္ ၾကိတ္ထားတယ္…။မ်က္လံုးကို ေစ့ေနေအာင္ မွိတ္ထားတယ္ ။
BIA တဲ့…..။

0 comments:

Post a Comment

Followers