တပ္မေတာ္က ဖိအားေပးတာ မရွိပါဘူး


ဗုိလ္ႀကီး မ်ဳိးသိန္းေဌးသည္ လက္ရွိတပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ တပ္မေတာ္သား တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ႀကီး မ်ဳိးသိန္းေဌး၏ဖခင္ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေဌးသည္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခ်ယ္ခံမည္ ျဖစ္သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ NLD ပါတီမွ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗုိလ္ႀကီးမ်ဳိးသိန္းေဌးအေပၚ ဖိအား ရွိ၊မရွိ၊ အဆုိပါကိစ္ၥအေပၚ သူ၏အျမင္ စသည္မ်ားကုိ The Messenger Media က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

လူငယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း (နိဂံုး)

Nwe Ni Oo's photo.
(၁) ဗဟုသုတရွိျခင္း။

စာအုပ္စာေပေတြကေန ရရွိလာမယ့္ ဗဟုသုတေတြ၊ အသိပညာေတြ ရွိမယ္၊ ကိုယ့္ေတြ႕ႀကံဳရ၊ သိရတဲ့ ဗဟုသုတ ေတြရွိမယ္၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေတြ႕ႀကံဳရမယ့္ ဗဟုသုတေတြ၊ အသိပညာေတြရွိမယ္။ ရရွိေတြ႕ႀကံဳရမယ့္ ဗဟုသုတေတြ၊ အသိပညာေတြဟာေပ်ာ္စရာ၊ ၾကည္ႏူးစရာေတြခ်ည္းရမွာမဟုတ္ဘဲ စိတ္ညစ္စရာေတြ၊ စိတ္ဆင္းရဲစရာေတြ၊ အတုိက္ အခံေတြဆီကေနလည္း ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႀကံဳရသ မွ်ကို သခၤန္းစာရေအာင္ ယူဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

က်ေနာ္နဲ႔တပ္မေတာ္၊ အပိုင္း(၅)


၁၇။ ေဖေဖတပ္ခြဲမွဴး(ဗိုလ္မွဴး)တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္မွာ က်ေနာ္က(၅)ႏွစ္သားပဲ ရိွပါေသးတယ္။ စစ္ဆင္ေရးကျပန္လာတဲ႔ ေဖေဖေျပာျပလို႔ စစ္ပြဲေတြအေၾကာင္းကို ပုံျပင္တစ္ပုဒ္နားေထာင္သလို စတင္ၾကားခဲ႔ရတယ္။ ယေန႔အထိမွတ္မိသမွ်ထဲ တစ္ခုေသာစစ္ဆင္ေရးကအျပန္ ေဖေဖ႔ယူနီေဖါင္းစုတ္ၿပဲၿပီး ဖိနပ္ခၽြတ္လိုက္ခ်ိန္မွာ ေျခမကပုပ္ၿပီး ေရာင္ကိုင္းေနပါတယ္။ ညဘက္ေရာက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔မိသားစုကို ေဖေဖက အေၾကာင္းစုံေျပာျပပါတယ္။ 

0 comments:

Post a Comment

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အနာဂတ္တြင္စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္ က်င့္သံုးရန္လိုအပ္ေနၿပီေလာ


အေမရိကန္ၾကည္းတပ္ႏွင့္ ကမ္းတက္တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ေတာင္းဆို
ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ား အားလံုးကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ လုံေလာက္မႈမရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္သူလူထုမွာ မုသား မ်ားျဖင့္ ေနသားတက်ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိမုသားမွာ အေမရိကန္တပ္မေတာ္တြင္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ စစ္သားမ်ားႏွင့္ စစ္သမီးမ်ားတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ၄င္းတို႔၏စိတ္ဓာတ္မွာလည္းျမင့္မားကာ ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ နာက်င္ခံစားရမႈမ်ားမွာ မေျပာပေလာက္ဟူေသာမုသားျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားမွာ စစ္ေျမျပင္သို႔သြားေရာက္တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိၿပီး အေမရိကန္စစ္သည္မ်ားမွာလည္း စိတ္ပ်က္ ေဒါသထြက္လ်က္ရွိပါသည္။ စစ္သည္မ်ားသည္ အီရတ္စစ္ေျမျပင္တြင္သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ပိုမို၍ ၾကာျမင့္စြာတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရျခင္း၊ ဆံုး႐ႈံးမႈေလ်ာ့နည္းေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ား အလုပ္မျဖစ္ျခင္း၊ ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ကိုေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူအလြန္နည္းပါးျခင္း၊ စစ္ေျမျပင္တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရျခင္း၊ ၎င္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ၾကာျမင့္စြာခြဲခြာရျခင္း စသည္တို႕အတြက္ ေဒါသထြက္ေနၾကပါသည္။

စစ္သည္အမ်ားအျပားမွာ အီရတ္ (သို႔) အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ထက္မနည္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ၄င္းတို႕ႏွင့္သက္တူရြယ္တူ အေမရိကန္ လူငယ္ အေျမာက္အမ်ားမွာ စစ္ပြဲအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာေဆာင္ရြက္ရျခင္းမရွိပဲ
ေအးေအးလူလူေနေနရပါသည္။ ထုိသို႔ ျဖစ္လာရျခင္း၏ တစ္ခုတည္းေသာအေၾကာင္းရင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပြဲ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးတစ္ခုလံုးအား အင္အားနည္းပါးေသာ အၿမဲတမ္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေပၚသာ ပံုခ်ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ စစ္သည္မ်ားတြင္ ေဒါသ၊ နာၾကည္းမႈမ်ားႏွင့္ စက္ဆုပ္႐ြံရွာမႈမ်ား တိုးပြားလာပါ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ၿခံဳကြယ္တမယ္ေမ့ဆိုေသာ စကားအတိုင္း စစ္ေျမျပင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရ ေသာ စစ္သည္မ်ားမွာ အေမရိကန္လူထု၏မ်က္စိေအာက္ တြင္ မရွိသည့္အတြက္ အေမ့ခံေနရပါသည္။ အေမရိကန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကား ကြာဟခ်က္သည္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲကတည္းက မ်ားစြာႀကီးမားလာခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ပြဲၾကည့္သူအေနျဖင့္သာပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္ ျပန္လည္ျပဌာန္း ရန္ လိုအပ္ေနၿပီကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရပါမည္။

အခ်ိဳ႕က စစ္မႈမထမ္းမေနရဥပေဒျပန္လည္ျပဌာန္းရန္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ႐ုပ္၀တၱဳပစၥည္းသံုးစြဲမႈကိုသာ အေလးထားလြန္းၿပီး ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းတြင္ အႀကီးအက်ယ္ယိုယြင္း လ်က္ရွိကာ ညီၫြတ္ခိုင္မာေသာ ႏုိင္ငံမဟုတ္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ဟု ေစာဒကတက္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက စစ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎င္းတို႔၏လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚ လူထုကကန္႔သတ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ ေသာေၾကာင့္ စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္က်င့္သံုးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေစာဒကတက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎င္းတို႔သည္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္စဥ္ကကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထု၏စိတ္ဓါတ္ က်ဆင္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိပါသည္။

အေမရိကန္ၾကည္းတပ္ႏွင့္ကမ္းတက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎င္းတို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ တာ၀န္ေပး ခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္တြင္ အၿမဲတမ္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ စစ္သည္မ်ားႏွင့္၎င္းတို႔မိသားစု မ်ား၏ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာခံစားခ်က္မ်ား တေျဖးေျဖးထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ အင္အားႀကီးမားေသာရန္သူကို ႐ုတ္ျခည္းတံု႕ျပန္ႏုိင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာအရန္တပ္ဖဲြ႕ မရွိပါ။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ ၾကည္းတပ္ႏွင့္ ကမ္းတက္တပ္ဖြဲ႕ အင္အားကိုမ်ားစြာတိုးခ်ဲ႕ရန္လိုအပ္ပါသည္။လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားတြင္ ထိုသို႕တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္း မွာ စစ္မႈမထမ္းမေနရဥပေဒ ျပဌာန္းျခင္းသာရွိပါသည္။

ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲအၿပီးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအၾကာတြင္ အေမရိကန္တပ္မေတာ္သည္သီးျခားစံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ား၊ က်င့္၀တ္မ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားရွိေသာ]]တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္း}}အုပ္စု တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။(တပ္မေတာ္ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္သည္ စုစုေပါင္းအေမရိကန္အိမ္ေထာင္စု၏ ၀.၅%သာရွိပါသည္) ၎င္းတို႔သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ စစ္ပြဲမ်ားကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွ ယေန႔တုိင္တိုက္ခိုက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ စစ္မႈမထမ္းမေနရဥပေဒ အဆံုးသတ္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ေမရိကန္ျပည္သူမ်ားသည္ စစ္ပဲြမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ရန္မလိုအပ္ေတာ့ပါ။

၄င္းတို႕ ကလည္း ပတ္သတ္လိုစိတ္မရွိပါ။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲေၾကာင့္ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓါတ္မ်ား ေရဂင္အစုိးရ အဖြဲ႕ မတိုင္မီကာလထိ ႀကီးထြားေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ေရဂင္အစိုးရ
သည္လည္း ျပည္သူလူထုအား စစ္ေရးကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သတ္လာေစရန္ မႀကိဳးစားခဲ့ပါ။ ျပည္သူလူထုအားႏုိင္ငံေတာ္၏ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္မပတ္သတ္ေစရန္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ထုိသို႕မသိသာဆိုးရြားမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို မ်ားစြာထိခိုက္ခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၉^၁၁ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ဘုရ္ွအစိုးရသည္ ]]အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပြဲ}}အားေၾကျငာခဲ့ၿပီး ရန္လုိေသာမဟာဗ်ဴဟာအသစ္ျဖစ္သည့္ ]]လက္ဦးမႈရယူေရးမဟာဗ်ဴဟာ}} (တကယ္ တမ္းတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးစစ္ပြဲ)အား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္တြင္ စစ္ပဲြမ်ား ဆင္ႏြဲေစခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အာဖရိကဦးခ်ိဳေဒသႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ကဲ့သို႕ အျခားေနရာမ်ားတြင္ လည္း တပ္ျဖန္႔ေစခဲ့ပါသည္။ ဘုရွ္အစိုးရသည္ ထိုသို႕က်ယ္ျပန္႕လွ ေသာစစ္ပဲြမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရန္ ယခင္ကတည္းက ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ တပ္ဖဲြ႕ကိုသာသံုးစဲြခဲ့ၿပီး ရွည္ၾကာခက္ခဲေသာစစ္ပဲြ
အတြက္ ျပည္သူလူထုအားစည္းရုံးခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

ထို႕ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပြဲဟုအမည္ခံထားေသာစစ္ပဲြ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးသည္ ၾကည္းတပ္၊ ကမ္းတက္တပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္၊ ျပည္ေစာင့္တပ္ႏွင့္ အရန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ဖိစီးလ်က္ရွိပါသည္။ စစ္ပြဲ၀န္ထုတ္ ၀န္ပိုးအား အေမရိကန္ျပည္သူသန္း ၃၀၀ ၏ ၁ % ထက္နည္းေသာ တပ္မေတာ္ကသာ ထမ္းထားရျခင္းျဖစ္
ပါသည္။ပိုဆိုးသည္မွာ ျပည္သူလူထုကိုစစ္ဆင္ႏႊဲေရးျပႆနာမွ ဖယ္ထုတ္ထားသည့္အတြက္ ျပည္သူအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ မလိုပဲ စစ္ပြဲဆင္ႏဲႊရန္ပိုမိုလြယ္ကူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဂြၽန္ဆင္ႏွင့္ နစ္ဆင္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္စရာမလိုေတာ့ပါ။

သမၼတဘုရွ္၏စစ္ပြဲမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားစစ္ပြဲအသြင္အေဆာင္ခဲ့ပါ။ တကယ္တမ္းတြင္ သမၼတဘုရွ္ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ ]] အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ စစ္ပြဲႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရၿပီ}} ဟူေသာ အေျပာမွာမွားယြင္းၿပီး ထုိအစား ]] အေမရိကန္ တပ္မေတာ္ကသာ စစ္ပြဲႏွင့္ရင္ဆိုင္ရၿပီး ျပည္သူလူထုကပြဲၾကည့္သူ (သို႕)စိတ္မ၀င္စားလွေသာေဘးမွရပ္ၾကည့္သူသာ ျဖစ္သည္}}ဟုဆိုပါမွ ပို၍မွန္ပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္္၍ မည္သည့္တာ၀န္ယူမႈ၊ မည္သည့္ယံုၾကည္မႈမွမရွိခဲ့ပါ။

တကယ္တမ္းတြင္ စစ္ေၾကျငာၿပီးေနာက္ ဘုရွ္အစိုးရသည္ အခြန္ေကာက္ခံမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ျပည္သူ
မ်ားအား ေစ်း၀ယ္ထြက္ၿပီးသံုးျဖဳန္းၾကရန္ပင္ အားေပးခဲ့သည္။ ဘုရွ္သည္ ျပည္သူလူထု အား တုိင္းျပည္အတြက္ အနည္းငယ္မွ်ေပးဆပ္ရန္ပင္ မေတာင္းဆိုခဲ့သလို စိတ္ဓါတ္ႏွင့္အက်င့္စ႐ိုက္မ်ား
ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေစရန္အတြက္လည္း ျပဳျပင္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ဘုရွ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား ေလာဘႀကီးရန္ႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳး ၾကည့္ရန္အတြက္သာ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၎င္းအျပဳအမူမ်ားသည္ အေမရိကန္သမၼတတစ္ဦး အေနျဖင့္ စစ္ပြဲကာလတြင္ က်င့္ႀကံခဲ့ၾကသည့္ အစဥ္အလာမဟုတ္သလုိ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္လည္း စစ္ပြဲကာလတြင္ က်င့္ႀကံ ရမည့္ အေမရိကန္တို႔၏အစဥ္အလာမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္က်င့္သံုးရမည္နည္း

လက္ရွိအခိ်န္တြင္ၾကည္းတပ္ႏွင့္ ကမ္းတက္တပ္မ်ား၌ စစ္သည္အင္အားအလြန္နည္းပါးေနၿပီး စစ္သည္မ်ား အေနျဖင့္ မႏုိင္၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရသျဖင့္ စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္အား မျဖစ္မေနက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႕ရာ တြင္ ထုိအခ်က္သည္ စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္က်င့္သံုးသင့္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ေတာင့္တင္း၍အင္အားႀကီးထြားေနေသာ ရန္သူအစစ္အမွန္ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုရန္သူမ်ားေပၚေပါက္လာရျခင္းတြင္ ညံ့ဖ်င္းေသာႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ စစ္ေရးေပၚလစီမ်ား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္းက ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ျဖန္႔က်က္ထားေသာ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား သည္ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ခ်မ္းသာ<ကယ္၀ေရးႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံမွ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္မႈအား စိုးရိမ္စရာမလိုပဲေအးခ်မ္းစြာ စီးပြားရွာႏိုင္ရန္အတြက္ အကာအကြယ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ကိုရီးယားမွသည္ ဥေရာပတုိက္အထိတပ္ျဖန္႔ထားေသာ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ထိုအေျခအေနအား ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ အေမရိကန္စစ္အင္အား ပိုမိုလိုအပ္လာေသာအခါ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးRumsfledလက္ထက္တြင္ အေမရိကန္တပ္ဖဲြ႕မ်ားအား တစ္ဖက္သတ္႐ုပ္သိမ္းမႈက ရန္လိုမႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းအသစ္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ မဟာဗ်ဴဟာအရန္တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ အဓိကအားျဖင့္ ေလတပ္ ႏွင့္ ေရတပ္ အင္အားသာရွိပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုၾကည္းတပ္အေနျဖင့္မူ ရန္သူအသစ္ႏွင့္ ရန္သူအေဟာင္း မ်ားအား ျပည့္ျပည့္၀၀ရင္ဆိုင္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ 

အေမရိကန္တပ္မေတာ္၏ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရးစစ္သေဘာတရားအရ အီရတ္ႏုိင္ငံ၏ အရြယ္အစားႏွင့္ လူဦးေရတြင္ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပြဲဆင္ႏြဲရန္ စစ္သည္ေလးသိန္းမွ ငါးသိန္းအတြင္းလိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ္
လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ စစ္သည္ ႏွစ္သိန္းခန္႔သာတပ္ျဖန္႔ထားႏိုင္ၿပီး မႏိုင္၀န္ထမ္းေနရပါသည္။ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္းတြင္ အီရတ္ႏိုင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္မႈသည္ အခ်ိန္မေရြးပ်က္ျပားသြားႏုိင္ၿပီး ေနာင္ႏွစ္
အတန္ၾကာထိတိုင္ေအာင္ အေမရိကန္တပ္ အင္အားအမ်ားအျပား အီရတ္တြင္ရွိေနရန္လိုအပ္ေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တာလီဘန္ႏွင့္ အယ္လ္ခိုင္ဒါတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္တြင္ ေျခကုပ္ယူၿပီး ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္လာျခင္းကို တားဆီးရန္အတြက္ ေနတိုးမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အင္အားႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

ေျမာက္ကိုရီယားအစိုးရ၏ တည္ၿငိမ္မႈသည္လည္း မေရရာေသာအေျခအေနတြင္ပင္ ရွိေနၿပီး ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ ေျမာက္ကိုရီယားကဲ့သို႕ လူတစ္စုကအာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး စနစ္တက် ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲအတြက္ လိုအပ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းစနစ္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ
မရွိေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ စစ္ပဲြသည္သာေရြးစရာျဖစ္တတ္သျဖင့္ အေျခအေနမွာမေရမရာရွိေနပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အေမရိကန္သည္ ေတာင္ကိုရီးယားရွိ အမွတ္ (၂) ေျခလ်င္တပ္မမွ အင္အားအမ်ားစုကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိအေနအထားကို ေက်နပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ လက္တေလာတြင္ပင္ ႐ုရွားသည္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာအား က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္႐ုရွားသည္ယူကရိန္းအစိုးရအား မတည္ၿငိမ္ျဖစ္ေစရန္
ေသြးထုိးေပးလွ်က္ရွိၿပီး အေမရိကန္၏အေရွ႕ ဥေရာပတြင္ ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးစနစ္တပ္ဆင္မည့္ အစီအစဥ္အားလည္း စိန္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။႐ုရွားေရတပ္သည္လည္းအင္အားေတာင္႔တင္းေသာတပ္ဖဲြ႕အျဖစ္ တဖန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
လာၿပီျဖစ္ပါသည္။သို႕တိုင္ေအာင္ အေမရိကန္တို႔သည္ဥေရာပမွ အင္အားေတာင့္တင္းေသာတပ္မႀကီး ၂ ခုအားျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ေရတပ္အင္အားအေျမာက္အမ်ားသည္လည္း ပါရွန္းပင္လယ္ေကြ႕ေဒသတြင္ တာ၀န္ယူထားရပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ထိုင္၀မ္ကြၽန္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ယေန႔ထိတာ၀န္ယူထားရဆဲျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သည္ ေရတပ္အင္အားကိုအလ်င္အျမန္တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့ရာ အထူးသျဖင့္ အသံ တိတ္ဆိတ္ေသာ ဒီဇယ္ေရငုပ္သေဘၤာတပ္ဖဲြ႕အား တိုးခ်ဲ႕လာႏိုင္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳလ္တုအား ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီး
ႏုိင္စြမ္းရွိသည္အထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ၾကည္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း အလားတူေခတ္မွီအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ 

သို႕တိုင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္မူ သမား႐ိုးက်စစ္ပြဲတစ္ရပ္ဆင္ႏြဲရန္အတြက္ ေတာင့္တင္းေသာ မဟာဗ်ဴဟာအရန္တပ္ မရွိပါ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည္။

မူရင္းေရးသားသူ-  ထက္ေဆြဦး

https://www.facebook.com/ya.naing.1/posts/981107095245632  မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ 

0 comments:

Post a Comment

လူငယ္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း (၅)

Nwe Ni Oo's photo.
အခန္း (၅)

႐ုတ္တရက္ ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆုိင္ရမည့္ အကဲစမ္းမႈမ်ား။

ဒီအခန္းမွာ အကဲစမ္းမႈမ်ား လို႔ သံုးႏႈန္းထားတဲ့ အသံုးအႏႈန္းရဲ႕ အမွန္တကယ္ အနက္အဓိပၸါယ္ ကေတာ့ ရုတ္တရက္ ေတာင္းဆိုလာၾကမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဈးႏႈန္းျခင္းတိုက္ဆိုင္ၿပီး ေဈးဆစ္မႈမ်ားပစၥည္းျခင္း ယွဥ္လာမႈမ်ားႏွင့္ မထင္ မွတ္စြာ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီလို ရုတ္တရက္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ ေတာင္းဆိုမႈ မ်ား အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ျဖတ္ထိုးဥာဏ္သံုးၿပီး အလ်င္စလိုေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ၊ မရွိဘူးလဲဆိုတာေတြေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္မတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းငယ္ေလး ေအာင္ျမင္မယ္၊ မေအာင္ျမင္ဘူး၊ ေရရွည္ ရပ္တည္ႏုိင္မယ္၊မရပ္တည္ႏုိင္ဘူးဆိုတာကိုအဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေသးငယ္ေပမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ဂ႐ုျပဳရမည့္အခ်က္ တစ္ခုျဖစ္လုိ႔ အခန္း ၁ ခန္းအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေရးသားရျခင္း လည္းျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

လူူငယ္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း (၄)အခန္း(၄)

ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းငယ္ကုိထိခုိက္ ပ်က္စီးေစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။

(၁) မိမိ၏စိတ္ေနသေဘာထား နိမ့္က်ျခင္း။

(က) ကိုယ့္ဆီကို လာၿပီးဝယ္ယူ၊ စံုးစမ္းတဲ့ေဖာက္သည္ေတြကို အမွန္အတိုင္း ေျပာဆိုလမ္းညႊန္မႈ႕မျပဳ ေတာ့ဘဲ အျမတ္ မ်ားမ်ားက်န္မယ့္ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ႕ေတြ ထိုးေရာင္းျခင္း။ ပစၥည္းအစစ္ႏွင့္ အတုေရာ၍ ေရာင္းခ်ျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ စိတ္သေဘာထား နိမ့္က်ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေႏွးႏွင့္အျမန္ အလုပ္ကို ထိခိုက္နစ္နာလာေစပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

လူငယ္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း (၃)

Nwe Ni Oo's photo.
အခန္း(၃)

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္ကို ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ႀကီးထြားလာေစျခင္း။

ဒီလိုမ်ဳိးလုပ္ငန္းေလးတစ္ခုကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရတာဟာ တကယ့္ေတာ့မခက္ခဲလွ ပါ ဘူး။ လြယ္ပါတယ္လို႔ ေျပာျပန္ရင္လည္း မွားအံုးမွာပါပဲ။ ေစ်းႀကီးေတြ၊ ပလာဇာႀကီးေတြမွာပဲ ဆိုင္အႀကီးႀကီး ဖြင့္ဖြင့္၊ ရပ္ကြက္ထဲ၊ လမ္းထဲနဲ႕ ေစ်းေသးေသးေလးေတြမွာ ဆုိင္ေသးေသးေလးဖြင့္ဖြင့္... ဆင္ေျခမ်ားစြာ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားစြာနဲ႔ ဆုိင္ျပဳတ္သြားၾကတဲ့လူေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ေစ်းေရာင္းတယ္ဆိုတာ လြယ္တယ္ေျပာလို႔ လုံးဝမရပါဘူး။ ဒီေတာ့ေအာင္ျမင္ ေစဖုိ႔ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြနဲ႔ ေရွာင္ၾကဥ္ရမွာေလးေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒီအခန္းမွာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္ အလက္ေလးေတြကို လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းစြာ ေရးထားပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

လူငယ္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း (၂)

Nwe Ni Oo's photo.
(အခန္း၂)


ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းစတင္ျခင္း။

၁။ ဘာလုပ္ငန္းကို စလုပ္မွာလဲ။

ဘယ္လိုပစၥည္းအမ်ဳိးအစားကို ထုတ္လုပ္ခ်င္သလဲ။ ေရာင္းခ်ခ်င္သလဲ ဆိုတာကို အရင္ေရြး ထုတ္ၾကည့္ပါ။ - ကၽြန္မ တို႔ရဲ႕ မိဘေတြက ဆရာဝန္ေတြ (သို႔မဟုတ္)က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ေနၾကရင္... ေဆးပစၥည္းမ်ဳိးစံု လက္လီ လက္ကား ေရာင္းဝယ္ဖို႔ စဥ္းစားၾကတာေပါ့။ ေရာင္းတဲ့အခါမွာ အျပင္ေဆးဆုိင္ေတြနဲ႔ ေဈးအတူတူေရာင္းပါ။ အျပင္ဆုိင္ ေတြလည္း အျမတ္တင္ၿပီးမွ ေရာင္းၾကတာပါ။ ေဆးခန္းနဲ႔တြဲဖြင့္ထားတဲ့ ဆုိင္ေတြက ပိုၿပီး အျမတ္ႀကီးစားတယ္လို႔ ေျပာခံရရင္ သိကၡာ က်ပါတယ္။ ပုိက္ဆံပိုၿပီး တတ္ႏုိင္ရင္ ဓါတ္မွန္၊ ဆီး၊ ဝမ္း၊ သလိပ္ႏွင့္ ေရာဂါမ်ဳိးစံု စစ္ေဆးရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ဳိးလုပ္ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

လူငယ္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း

Nwe Ni Oo's photo.
အခန္း (၁)

ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းေရြးခ်ယ္ျခင္း

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္စာေပေတြနဲ႔ တက္က်မ္းေတြကို ႀကဳိးစားဖတ္႐ႈ႕ခဲ့ေပမယ့္ ဗဟုသုတ ရတာကလြဲလို႔ ဘယ္လိုအေထာက္အကူမ်ဳိးမွ မယ္မယ္ရရ မရွိခဲ့ပါဘူး။ စီးပြားေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ႕ဆုိင္ရာ စာအုပ္ေတြကလည္း ကုမၸဏီႀကီးေတြ၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုႀကီးေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားေတြအတြက္ပဲ ရည္ညႊန္းေရးသားထားတယ္လုိ႔ ခံစားမိပါတယ္။ Small Business လုပ္ငန္းေလးေတြ လုပ္ခ်င္ၾကတဲ့ Entrepreneur ေလးေတြအတြက္ေတာ့ အားကိုးေလာက္တဲ့ စာအုပ္စာေပေတြ နည္းေနသလိုပါပဲ။ ဒီစာစုဟာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိၿပီး မျပည့္စံုမွန္း သိေပမယ့္လည္း ကုိယ္ပိုင္ဘဝအေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႔ သင္ယူ ေလ့လာခဲ့မႈ႕ေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ပန္းတိုင္ကို အနီးကပ္ဆံုး လမ္းညႊန္ေပးမယ့္ Guide Map ေလးတစ္ခုကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေရးဆြဲၾကည့္တဲ့ သေဘာပါ။ ပန္းတုိင္ဆီေရာက္ေအာင္ မညႊန္ႏိုင္ေတာင္ ျဖတ္သန္းရ မယ့္ ေတာရဲ႕သဘာဝ၊ အက်ယ္အဝန္းနဲ႔ အႏၱရာယ္ေတြကို ညႊန္ျပထားၿပီး ေတာထဲမွာ ရွင္သန္္ရပ္တည္ ႏုိင္ေအာင္ အႀကံဥာဏ္ေလးေတြ ေပးထားႏုိင္တယ္လို႔ ယူဆ မိပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

အာရပ္+အစၥေရး တတိယစစ္ပြဲ


(၁၉၆၇-ခုႏွစ္္၊ ဇြန္လ-၅ ရက္မွ ၁၁-ရက္ထိ)
၆ ရက္ၾကာစစ္ပြဲ
►►►►►►►►►►►►►►►►
၁၉၆၇ ေမလ(၁၈)တြင္ အီဂ်စ္သမၼတ (Nasser)နတ္ဆာက (၁၁၇)မိုင္႐ွည္လ်ားေသာ အစၥေရး+အီဂ်စ္ နယ္ျခားျဖစ္သည့္ (Gaza)ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသႏွင့္္ (Sinai)ဆိုင္းႏိုင္းသဲကႏၲာရ၌ တပ္စြဲထားေသာ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းေပးပါဟု ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔ထံ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ဦးသန္႔က ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္သည္။ ထိုတပ္႐ုပ္သိမ္းမႈေၾကာင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံက ဦးသန္႔ကို အျပင္းထန္္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေလသည္။ ဦးသန္႔ ကလည္း တပ္႐ုပ္သိမ္းေပး႐ုံမွတပါး ဘာမွ မတတ္ႏိုင္။ ကုလသမဂၢတပ္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးေရး/မေပးေရးသည္ အီဂ်စ္သမၼတ နတ္ဆာေပၚမွာ မူတည္သည္။ နတ္ဆာက ႐ုပ္သိမ္းေပးပါဟု ေတာင္းဆိုလာပါက ႐ုပ္သိမ္းေပးရ႐ုံသာ ႐ွိသည္။

ကုလသမဂၢတပ္မ်ား ဆိုင္းႏိုင္းသဲကႏၲာရႏွင့္ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသတို႔မွ ႐ုပ္သိမ္းသြားၾကၿပီး (၄၈)နာရီအတြင္း အီဂ်စ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ ေနရာယူလိုက္ၾကေတာ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဆိုင္းႏိုင္းသဲကႏၲာရသို႔ အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာပါက ပစ္ခ်ရန္ ဆိုဗီယက္လုပ္ ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ (SAM)ဆမ္ဒုံးက်ည္မ်ား၊ ေရဒါမ်ား ခ်ထားလိုက္ေသးသည္။

တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ မနည္းေပ။ အီဂ်စ္စစ္သားက ႐ွစ္ေသာင္း၊ ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတပ္ဖြဲ႕မ်ားပါ ေပါင္းထည့္လိုက္လွ်င္ အင္အား တစ္သိန္းေက်ာ္ ႐ွိသည္။ အစၥေရးကို အၿပီးတိုင္ ေခ်မႈန္းပစ္ဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ (၂)သန္း(၇)သိန္းသာ ႐ွိသည္။ အစၥေရးကို ဝိုင္းရံထားေသာ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူဦးေရသည္ သန္း(၁ဝဝ)ေက်ာ္သည္။

အစၥေရးတပ္မ်ားလည္း အီဂ်စ္နယ္စပ္ထိ ခ်ီတက္ တပ္စြဲရေလေတာ့သည္။ အာရပ္တပ္ႏွင့္ အစၥေရးတပ္မ်ားၾကားတြင္ လူသူမ႐ွိ (No Man's Land) ဗလာနယ္ေျမသာလွ်င္ ၾကားခံလ်က္ ႐ွိေနေလေတာ့သည္။ စစ္ပြဲကို မေ႐ွာင္သာေတာ့ၿပီ။ ေန႔လား ညလား နီးကပ္လာေခ်ၿပီ။

ေမလ(၂ဝ)တြင္ အစၥေရးေထာက္လွမ္းေရး ေမာ့ဆက္သည္ အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီဗီအက္(႐ွ္)က တိုက္႐ိုက္ေရးသားေသာ စာတစ္ေစာင္ကို အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွ အီဂ်စ္သမၼတ နတ္ဆာထံ ေပးပို႔လိုက္သည္။

အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္။…..။"က်ဳပ္တို႔ဘက္မွ စ၍ မတိုက္လိုပါ၊ ခင္ဗ်ားတို႔တပ္ေတြ ဆိုင္းႏိုင္သဲကႏၲာရမွ မူလေနရာသို႔ ျပန္ဆုတ္ေပးရင္ က်ဳပ္တို႔တပ္ေတြကို နယ္စပ္ကေန ျပန္ဆုတ္ေပးပါမယ္။"

အီဂ်စ္သမၼတ နတ္ဆာ။…..။"က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ အေျဖကို ခင္ဗ်ားတို႔ မၾကာမီ သိရမယ္"ဟု တိုတိုႏွင့္ျပတ္ျပတ္ စာျပန္လိုက္ေလသည္။

ေမလ(၂၂)တြင္ အီဂ်စ္သမၼတ နတ္ဆာက (Aqaba)အကၠဘာပင္လယ္ေကြ႕႐ွိ (Tiran)တိုင္ရန္ ေရလက္ၾကားကို ပိတ္လိုက္သည္။ (Red Sea)ပင္လယ္နီကို ျဖတ္၍ အဖရိကႏွင့္ အာ႐ွသို႔ သြားရေသာ အစၥေရးသေဘၤာမ်ား၏ ေရလမ္းေၾကာင္း ပိတ္သြားရေလသည္။ အစၥေရးသေဘၤာမ်ားကို ပစ္ခတ္ရန္ လက္နက္ႀကီးမ်ား တပ္ဆင္ထားလိုက္သည္။ ဆည္ဝကေန ဗ်ိဳင္းေစာင့္ေနသည့္ပုံစံ အီဂ်စ္္က အစၥေရးအေပၚ က်င့္သုံးေနသည္။


အီဂ်စ္သမၼတ နတ္ဆာက အစၥေရးကို စိန္ေခၚျခင္း
---------------------------------------------------
"တိုင္ရန္ ေရလက္ၾကား႐ွိ ပင္လယ္ေရျပင္ဟာ က်ဳပ္တို႔ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံရဲ့ ေရျပင္ပိုင္နက္ ျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔ အစၥေရးတို႔က က်ဳပ္ ဒီလိုေျပာဆိုတာကို မေက်နပ္လို႔ စစ္ေရးျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခ်င္သပဆိုလည္း ရတယ္။ က်ဳပ္တို႔အီဂ်စ္ကေတာ့ 'အာဟာလန္ ဝါ-ဆာဟာလန္'ပဲ (လာခဲ့ပါ…ႏႈတ္ဆက္ႀကိဳဆိုပါတယ္) ahalan wa-sahalan (hello and welcome) က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ တပ္ေတြက အစၥေရးတပ္ေတြကို အသင့္ေစာင့္ေနတယ္၊ လာခဲ့ၾက။"

ဦးသန္႔သည္ အေျခေနကို ဝင္ထိန္းရန္ အီဂ်စ္သို႔ အေရးတႀကီး သြား၍ အီဂ်စ္သမၼတ နတ္ဆာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဖ်ာင္းဖ် ေဆြးေႏြးသည္။ သို႔ရာတြင္ နတ္ဆာက သႏၷ႒ာန္္ခ်ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဒီတစ္ခ်ီတြင္ အစၥေရးကို အျပတ္တိုက္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ထားသည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ တစ္ခါမွ မႀကံဳဖူးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚအေျခေန ဆိုက္ေရာက္ကာ အႀကီးမားဆုံး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈႀကီး ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ တိုင္းျပည္ကို ရန္သူေတြက ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနသည္။ ေသေရး ႐ွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးေနၿပီ။ သို႔သည္တိုင္ အစၥေရးႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေသြးမစည္းႏိုင္ၾကေသး။ တစ္ပါတီႏွင့္ တစ္ပါတီ အျပန္အလွန္ စကားနာ ထိုးၾက၊ အမနာပ အပုပ္ခ်ၾက၊ အျပစ္႐ွာၾက၊ ႏိုင္ငံေရးေဈးဆစ္ၾကႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနေလသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ မည္သူကမွ် မပူပန္ၾက၊ အေလးမထားၾက။ မိမိကုလားထိုင္ မေပ်ာက္ေရးကိုသာ အဓိကထားေနသည္။

အစၥေရး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရာဘင္သည္ စိုးရိမ္မႈလြန္ကဲၿပီး စိတ္ပန္း ကိုယ္ပန္းျဖစ္ကာ မူးလဲသည္ထိ ျဖစ္သြားသည္။ အစၥေရးတပ္မေတာ္ထဲမွာလည္း အစၥေရးတပ္ဖြဲ႕အားလုံးကို ျပတ္ျပတ္သားသား အမိန္႔ေပး ညႊန္ၾကားမည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မ႐ွိ ျဖစ္ေနသည္။ သူရဲေကာင္းႀကီး မိုေ႐ွဒါယန္သည္လည္း တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ျဖစ္ေနသည္။ သည္္အတိုင္းဆိုလွ်င္ အာရပ္စစ္တပ္ႀကီးကို အစၥေရးက ရင္ဆိုင္ေခ်မႈန္းႏိုင္ပါ့လားဟု ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္ထဲမွာ သံသယျဖစ္ေနသည္။

အစၥေရး၏ အားနည္းခ်က္ကို သိေနသျဖင့္ အာရပ္တပ္ေပါင္းစုမ်ားက တစ္ေန႔တျခား ပို၍ အတင့္ရဲလာက ဆိုင္းႏိုင္းသဲကႏၲရတြင္ အာရပ္တပ္မ်ား မ်ားသထက္ မ်ားလာေလသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္…
အစၥေရးျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ အသံထြက္ေပၚလာေလသည္။
"မိုေ႐ွဒါယန္ကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္ေပး"
"မိုေ႐ွဒါယန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး"
"ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး မိုေ႐ွဒါယန္"

ေ႐ွ႕တန္းေရာက္ အစၥေရးစစ္သားမ်ားကလည္း မိုေ႐ွဒါယန္ကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ "မိုေ႐ွဒါယန္ကိုပဲ အလို႐ွိတယ္"။

ထို႔ေၾကာင့္ အစၥေရးျပည္သူ႔ဆႏၵအရ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာရေလသည္။
အီဂ်စ္တို႔ကလည္း မိုေ႐ွဒါယန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာၿပီ ဆိုကတည္းက စစ္ျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာၿပီဟု ယူဆထားၿပီ ျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္စစ္တပ္က "မိုေ႐ွဒါယန္၏ က်န္႐ွိေနေသးသည့္ ညာဘက္မ်က္လုံးကိုလည္း ေဖာက္ပစ္မယ္"ဟု ႀကံဳးဝါးလိုက္ေသး၏။


မိုေ႐ွဒါယန္၏ စစ္ေရးအစီအမံ
-------------------------------
အစၥေရး ေရဒီယိုမွ စကားဝွက္မ်ားျဖစ္သည့္
Love of Zion
Close Shave
Man of Work
Alternating Current
Open Window
Good Friend တို႔ကို
ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္္ႏွင့္ အရန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ဆင့္ေခၚၿပီးသား ျဖစ္သြားသည္။ အရန္တပ္မ်ားသည္ ေရာက္ရာေနရာမွ ေန၍ သတ္မွတ္ထားေသာ စုရပ္မ်ားသို႔ အျမန္ဆုံး သြားေရာက္ သတင္းပို႔ရသည္။ စုရပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေ႐ွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာသို႔ ပို႔ေပးေလသည္။ အရန္တပ္မ်ားသည္ ယူနီေဖာင္း ဝတ္စရာမလို၊ ႀကံဳရာဝတ္စုံျဖင့္ လိုက္ပါရသည္။ ပို႔ေဆာင္ေရးကားမ်ားကိုလည္း စုေဆာင္းစရာ မလို၊ ပုဂၢလိက ကားပိုင္႐ွင္မ်ားစြာတို႔က လိုသည္ထက္ ပိုေနေအာင္ပင္ လာေရာက္ ေပးအပ္ထားၾကေလသည္။

အစၥေရး အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရ စစ္ထဲဆြဲသြင္းသည္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ စာေရးဆရာ၊ အႏုပညာသမား၊ ယာဥ္ေမာင္းပါမက်န္ အရန္တပ္ထဲ စုစည္းသိမ္းသြင္းသည္။

တကယ္တမ္းမွာ အစၥေရးတပ္မေတာ္ စစ္သည္အင္အားသည္ (၅)ေသာင္းမွ (၆)ေသာင္းခန္႔သာ ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ အရန္တပ္မ်ား စုစည္းၿပီး စစ္ေျမျပင္သို႔ တပ္ျဖန္႔လိုက္သည္အခါတြင္မူ စစ္သည္အင္အား (၂)သိန္း(၆)ေသာင္းေက်ာ္ အင္အားႀကီးေသာ တပ္မေတာ္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။

အစၥေရးတပ္မေတာ္သည္ ကမၻာမွာ ထူးျခားသည္။ (၂၄)နာရီအတြင္း စစ္ျပင္ႏိုင္သည္။ တပ္မ်ားကို အလြယ္တကူ ေျပာင္းႏိုင္္ ေရႊ႕ႏိုင္သည္။ တက္ႏိုင္ ဆုတ္ႏိုင္သည္။ ဖြဲ႕ႏိုင္ ေဖ်ာက္ႏိုင္သည္။ ဆန္႔ႏိုင္ ေကြးႏိုင္သည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ လုံၿခံဳေရးသတိ အၿမဲ႐ွိေနေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။

သံခ်ပ္ကာကားမ်ား၊ တင့္ကားတပ္မ်ား၊ အေျမာက္တပ္မ်ားလည္း အားလုံး ေခတ္အမွီဆုံး အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနသည္။
ေနာက္ထပ္ အားအထားရဆုံးေသာ တပ္မွာ ေလတပ္ျဖစ္သည္။ အစၥေရးေလတပ္တြင္ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ႀကီးမ်ား သိပ္မ႐ွိ။ ဗုံးႀကဲတိုက္ေလယာဥ္ငယ္ေတြကိုသာ ပဓာနထားၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ တစ္နာရီလွ်င္ (၁၄ဝဝ)မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ လွစ္ခနဲေနေအာင္ ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္ တံလွပ္ဟု အမည္ေပးထားေသာ္ ျပင္သစ္လုပ္ (Mirages)မီရတ္ခ်္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ဝယ္ယူ အားျဖည့္ထားသည္။

ျပင္သစ္လုပ္ (Mirages) မီရတ္ခ်္ႏွင့္ (Mysteres)မစၥေတးရီ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ဆီျဖည့္ျခင္း၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ျဖည့္ျခင္း၊ စက္ေသနတ္က်ည္ကပ္မ်ားတပ္ျခင္း၊ ေတာင္ပံေအာက္မွာ ဗုံး(၁ဝ)လုံးခ်ိတ္ျခင္း စသည္မ်ားကို (၇)မိနစ္အတြင္း အၿပီးအစီး ေဆာင္ရြက္ကာ ေလထဲသို႔ ပ်ံတက္သြားသည္ထိ လ်င္ျမန္မႈ႐ွိေအာင္ အထပ္ထပ္ခါခါ ေလ့က်င့္ထားသည္။


မိုေ႐ွဒါယန္၏ လွည့္ကြက္မ်ား
-----------------------------
ရန္သူဘက္က အစဥ္အၿမဲ အသင့္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ စစ္ဆင္ပါက မိမိဘက္က တပန္း႐ႈံးတတ္သည္။ ရန္သူကို အငိုက္ဖမ္းႏိုင္မွသာ စစ္ပြဲတစ္ဝက္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ေသခ်ာမည္။ ဤပရိယာယ္ကို မိုေ႐ွဒါယန္က အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဇြန္လ(၃)ေန႔တြင္ မိုေ႐ွဒါယန္က ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားကို ဤသို႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ "တိုင္ရန္ေရလက္ၾကားကို ပိတ္ဆို႔လိုက္တာဟာ အီဂ်စ္တို႔ လက္ဦးသြားတာပဲ။ ဒီေတာ့ က်ဳပ္တို႔အစၥေရးအဖို႔ ခ်က္ခ်င္း စစ္ေရးအရ လက္တုံ႔ျပန္ဖို႔ သိပ္ေနာက္က်သြားၿပီ။ ဒီကိစၥကို သံတမန္နည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဘယ္လို ေျပလည္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာဖို႔ ေစာပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကာကြယ္ဝန္ႀကီး ျဖစ္မလာမီ အစၥေရးအစိုးရနဲ႔ သံခင္းတမန္ခင္းအရ ေျဖ႐ွင္းလက္စ ႐ွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒီ ႀကိဳးစားမႈအေျဖကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ။" အီဂ်စ္တို႔ စစ္အင္အား ႀကီးမားလြန္းသျဖင့္ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ စစ္တိုက္ဖို႔ တုံ႔ဆိုင္းေနဟန္ ေတြေဝေနဟန္ ျပလိုက္သည္။

မိုေ႐ွဒါယန္က ေနာက္ထပ္ ဒုတိယလွည့္ကြက္တစ္ခု ဖန္တီးျပန္သည္။ ဤကား တျခားမဟုတ္၊ အစၥေရးတပ္မေတာ္မွ အရာ႐ွိႏွင့္ စစ္သားမ်ားစြာတို႔ကို ခြင့္ရက္႐ွည္မ်ား ေပးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းလႊင့္သည္။ ကမၻာ့သတင္းစာမ်ားတြင္ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ အပန္းေျဖေနေသာ အစၥေရးစစ္သားမ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို အထင္အ႐ွား ေတြ႕ျမင္ရသည္။ အီဂ်စ္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစၥေရးအေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ စစ္တိုက္ရန္ အဆင္သင့္ မ႐ွိေသးေၾကာင္း ယံုၾကည္လ်က္႐ွိသည္။

အစၥေရး၏ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ပုံ
------------------------------
အစၥေရးက စတိုက္လွ်င္ အစၥေရးလူထု မည္မွ် ေသမည္နည္း။
အီဂ်စ္က စတိုက္လွ်င္ အစၥေရးလူထု မည္မွ် ေသမည္နည္း။
အစၥေရးက စတိုက္လွ်င္ အစၥေရးဘက္က လူအေသအေပ်ာက္ နည္းမည္။ ရာဂဏန္းပဲ ႐ွိမယ္။ အီဂ်စ္က လာတိုက္သည့္ထိ ေစာင့္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစၥေရးက ႏိုင္တယ္ပဲထား၊ လူအေသအေပ်ာက္(၁ဝဝဝဝ)တစ္ေသာင္းနီးပါး ႐ွိသြားမွာ ေသခ်ာတယ္။ လူဦးေရ အလြန္နည္းတဲ့ အစၥေရးႏိုင္ငံအဖို႔ လူတစ္ေသာင္း အေသခံရလွ်င္ ႀကီးစြာေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္တယ္။

အစၥေရးတပ္မေတာ္ကို အရံတပ္ေတြ စုစည္းၿပီး အသင့္အေနထား ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီအတိုင္းႀကီး အၾကာႀကီး မေနႏိုင္ဘူး။ စစ္တပ္ထဲမွာ အရပ္္သား အလုပ္သမားေတြ ပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြ ရိတ္သိမ္းဖို႔ လူမ႐ွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ သၾကားထြက္တဲ့ မုံလာဥနီေတြဟာ ေျမႀကီးထဲမွာပဲ ပုပ္ကုန္ၿပီ။ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးဟာ ရပ္တန္႔ေနၿပီ။

အီဂ်စ္ေတြက အစၥေရး ရန္ကာကြယ္ဖို႔ ခံစစ္ပါလို႔ ေျပာတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဆိုင္းႏိုင္ကႏၲာရသို႔ ႐ုတ္တရက္ အလုံးအရင္းနဲ႔ ေရာက္လာၾကတာလဲ။ ခံစစ္အေနထားကေန ထိုးစစ္အေနထားကို မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ အီဂ်စ္တို႔ သေဘာထားက အစၥေရးကို အႏိုင္တိုက္ႏိုင္မယ္လို႔ တြက္ၿပီးသားပါ။

ဇြန္လ(၄)ရက္ေန႔တြင္ အစၥေရး အစိုးရအဖြဲ႕ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မိုေ႐ွဒါယန္္ ပါဝင္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးတာဝန္ကို ယူထားသည္မွာ (၄)ရက္သာ ႐ွိေသးသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရလာဒ္ကို မည္သူကမွ် မသိ၊ ဘာသတင္းမွလည္း မထုတ္ျပန္။ ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ျဖန္….

1967 ဇြန္လ 5 ရက္ေန႔ နံနက္ေစာေစာ...
အစၥေရး ေလတပ္စခန္းမွ ျပင္သစ္လုပ္ (Mirages) မီရတ္ခ်္ႏွင့္ (Mysteres)မစၥေတးရီ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား တစ္သုတ္ၿပီး တစ္သုတ္ ေျမထဲပင္လယ္ေပၚသို႔ ပ်ံတက္သြားၾကေလသည္။ ေျမထဲပင္လယ္ေပၚသို႔ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အေ႐ွ႕ဘက္ ေကာင္းကင္ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းမွ ေနဝန္းနီက ေပၚထြက္စျပဳေနၿပီ။ အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္ (၁၉၆)စီးတို႔ ဦးတည္ပ်ံသန္းေနသည့္ အရပ္မွာ အေနာက္ဘက္႐ွိ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသို႔။ ပ်ံသန္းရာ လမ္းေၾကာင္းမွာ ေျမထဲပင္လယ္ ေရျပင္ေပၚကေန ျဖစ္သည္။ အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ဆိုင္းႏိုင္းသဲကႏၲာရေပၚမွ ပ်ံသန္း၍ မသြား။ ထိုပ်ံသန္းမႈကို အီဂ်စ္တို႔ မသိေစခ်င္၍ ေျမထဲပင္လယ္ေပၚကေန တမင္ ပ်ံသန္းသြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္အုပ္စုမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပစ္မွတ္မ်ားေပၚသို႔ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပင္လယ္ေရမ်က္္ႏွာျပင္ေပၚမွ ေပ(၃ဝ)ထက္ ပိုမျမင့္ေစဘဲ ခပ္နိမ့္နိမ့္ ပ်ံသန္းသြားၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ အီဂ်စ္ေရဒါမ်ားက ၄င္းတို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာမႈကို ႀကိဳတင္ဖမ္းယူ မသိ႐ွိေစလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္အုပ္စုမ်ားသည္ ႏိုင္းျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသကို ေရာက္ေသာခါ အဂၤလိပ္အကၡရာ(U)ပုံစံ ခ်ိဳးေကြ႕လိုက္ၿပီး အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ (Cairo)ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕အနီးသို႔ ဦးတည္သြားၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွာ အီဂ်စ္စံေတာ္ခ်ိန္(7:45) (အစၥေရးစံေတာ္ခ်ိန္ 8:45) ႐ွိိေနၿပီ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အီဂ်စ္ေလယာဥ္မွဴးတို႔မွာ နံနက္စာစား၊ ေကာ္ဖီေသာက္ ေကာင္းေနၾကဆဲ။


အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္မ်ား ကိုင္္႐ိုၿမိဳ႕ ေကာင္းကင္ေပၚ ေဝါခနဲ႔ ေရာက္လာေတာ့မွ ကိုင္႐ိုေလဆိပ္ ေလေၾကာင္းေမွ်ာ္စင္ေပၚက တပ္လွန္႔ဥၾသဆြဲသံမ်ား အဆက္မျပတ္ ေပၚထြက္ေလာေတာ့သည္။ အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္မ်ား အီဂ်စ္ေလေၾကာင္းပိုင္နက္ထဲသို႔ ေရာက္လာၿပီဟူေသာ အႏၲရာယ္အခ်က္ေပးသံ ျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္တိုက္ေလယာဥ္မွဴးမ်ားသည္ မိမိေလယာဥ္မ်ားဆီးသို႔ အေျပးအလႊား သြားၾကေလသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ယူနီေဖာင္းဝတ္စုံကိုပင္ မဝတ္ရေသး။ အီဂ်စ္တို႔ သိပ္ေနာက္က်သြားေလၿပီ။ အီဂ်စ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ကြင္းေပၚမွ စက္မႏႈိးလိုက္ရခင္ အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားက အီဂ်စ္ေလယာဥ္ကြင္း႐ွိ အစီအရီ ရပ္နားေနသည့္ အီဂ်စ္တို႔၏ ဆိုဗီယက္လုပ္ MIG တိုက္ေလယာဥ္မ်ားေပၚသို႔ ဗုံးႀကဲခ်ေလသည္။ အီဂ်စ္ေလယာဥ္မ်ား မီးေလာင္ေပါက္ကြဲ ပ်က္စီးေလသည္။ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း၊ သိုေလွာင္႐ုံေတြကိုပါ ဗုံးႀကဲခ်သည္။ အစၥေရးေလယာဥ္မ်ားက ပစ္မွတ္မ်ားေပၚသို႔ သုံးႀကိမ္သုံးခါ တစ္ေက်ာ့ၿပီးတစ္ေက်ာ့ ၊ တစ္သုတ္ၿပီး တစ္သုတ္ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ တစ္သုတ္လွ်င္ တိုက္ေလယာဥ္(၄)စီး ပါဝင္သည္။ (၂)စီးက ဗုံးႀကဲသည္။ က်န္(၂)စီးက စက္ေသနတ္ျဖင့္ ေမႊသည္။ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း ပ်က္စီးသြားသည့္အတြက္ မပ်က္စီးဘဲ က်န္႐ွိသည္ ေလယာဥ္မ်ားမွာလည္း မပ်ံတက္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ အီဂ်စ္တိုက္ေလယာဥ္ အစီး(၂ဝ)ကလည္း ခက္ခက္ခဲခဲၾကားက ပ်ံတက္လာႏိုင္ေသးသည္။ ထိုပ်ံတက္လာတဲ့ အီဂ်စ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကိုလည္း အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားက စက္ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ မီးေလာင္ၿပီး ေျမျပင္သို႔ ထိုးက် ပ်က္စီးသြားေလသည္။

အီဂ်စ္တိုကလည္း ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္မ်ားနဲ႔ အစၥေရးေလယာဥ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မပစ္ႏိုင္။ ဆိုဗီယက္လုပ္ SAM(ဆမ္)ဒုံးက်ည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမ႐ွိ။

အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္တို႔သည္ မိနစ္(၈ဝ)ၾကာ စိတ္တိုင္းက် ေမႊေႏွာက္ တိုက္ခိုက္ၿပီးေသာအခါ အေျခစိုက္စခန္း(၁၉)ခုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အီဂ်စ္ေလတပ္ႀကီးတစ္ခုလုံး တုတ္တုတ္မွ်မလႈပ္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ျပားျပားဝပ္ ဇီဝိန္ခ်ဳပ္သြားေလေတာ့သည္။

အီဂ်စ္ကို သြားေရာက္ တိုက္ခိုက္စဥ္(၂၅)မိနစ္ကာလအတြင္း အီဂ်စ္တို႔ မ႐ႈမလွ ခံေနရခ်ိန္တြင္ အျခားေသာ အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္စုမ်ားက ေဂ်ာ္ဒန္၊ ဆီးရီးယား၊ အီရတ္ႏိုင္ငံမ်ား႐ွိ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားကို တၿပိဳင္တည္း ဗုံးႀကဲျပန္သည္။ အီဂ်စ္ေလယာဥ္ကြင္း(၁၉)ခု အပါဝင္ အာရပ္တို႔၏ ေလယာဥ္ကြင္း(၂၅)ခုကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။

ပ်က္္စီးသြားေသာ အာရပ္တို႔၏ ေလယာဥ္မ်ားမွာ-
အီဂ်စ္ေလယာဥ္=400 စီး
ေဂ်ာ္ဒန္ေလယာဥ္=35 စီး
ဆီးရီးယားေလယာဥ္=60 စီး
အီရတ္ေလယာဥ္=15 စီး
လက္ဘႏြန္ေလယာဥ္=1 စီး


အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္မ်ား အီဂ်စ္ေကာင္းကင္ယံကို စိုးမိုးၿပီ
--------------------------------------------------------------
အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ စနစ္တက် ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္္ အကြက္ခ်ထားၿပီးမွ သြားေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္ တစ္အုပ္္စုႏွင့္ တစ္အုပ္စုသည္ ကြင္းမွ ပ်ံတက္သြားသည့္ အခ်ိန္ခ်င္း မတူညီၾက။ သို႔ရာတြင္ ပစ္မွတ္အသီးသီး ေပၚသို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေရာက္႐ွိသည့္္အခ်ိန္ တူညီေလသည္။ အီဂ်စ္တို႔ အလစ္ငိုက္မိကာ ေခ်မႈန္းခံရေလသည္။ ဇြန္လ(၅)ရက္ေန႔ တစ္ေန႔တည္းမွာပင္ အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္မွဴး တစ္ဦးလွ်င္ (၈)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ရန္သူ႔စခန္းသို႔ သြားေရာက္္ ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္သည္္။ အစၥေရးဘက္မွ တိုက္ေလယာဥ္(၁၉)စီး ဆုံး႐ႈံးသည္္။ ေျမျပင္မွ တုံျပန္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္ေကာင္းကင္တစ္ခုလုံး စိုးမိုးထားလိုက္ႏိုင္သည္။

ေျမျပင္မွာလည္း အီဂ်စ္တပ္္ေတြ ေထာင္းလေမာင္းေၾက
-----------------------------------------------------
ဤသို႔ အစၥေရးတို႔ ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္္ အာရပ္တို႔၏ ေလတပ္ႀကီး လက္တံ႐ွည္ ႐ိုက္္ခ်ိဳးခံရကာ ျပားျပားဝပ္သြားေအာင္ ဖ်က္္ဆီးခံလိုက္ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရခ်င္း အစၥေရးေျမျပင္တပ္မ်ားအေနျဖင့္ အီဂ်စ္ေလတပ္၏ အႏၲရာယ္ကို လုံးဝ စိုးရိမ္းစရာမလိုေၾကာင္း မိုေ႐ွဒါယန္က သိလိုက္ၿပီ။ မိုေ႐ွဒါယန္က စစ္ေၾကာင္းႀကီး (၃)ေၾကာင္းခြဲ၍ ဆိုင္းႏိုင္းသဲကႏၲာရ႐ွိ အီဂ်စ္စစ္တပ္ႀကီးကို တိုက္ခိုက္ရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။ ပထမစစ္ေၾကာင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တာလ္ ဦးစီးသည္။ ဒုတိယစစ္ေၾကာင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ယိုဖီ ဦးစီးသည္။ တတိယစစ္ေၾကာင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအရီယယ္ ႐ွရြန္ ဦးစီးသည္။ စစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းစီတြင္ အင္အား(၁၅ဝဝ)စီ ဖြဲ႕ထား၍ ေ႐ွ႕တန္းေရာက္ စစ္သည္အင္အားမွာ (၄၅ဝဝဝ)ေလးေသာင္းခြဲ ျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္တို႔ အင္အားက စစ္သည္ေပါင္း(၈ဝဝဝဝ)႐ွစ္ေသာင္း႐ွိသည့္ ႐ွစ္ေခါဘဏီ တပ္ႀကီးျဖစ္သည္။ (ေခါဘဏီ=တစ္ေသာင္း) (႐ွစ္ေခါဘဏီ=႐ွစ္ေသာင္း)

အစၥေရးၾကည္းတပ္မ်ား စတင္ခ်ီတက္ခ်ိန္မွာ နံနက္(၈)နာရီ(၁၅)မိနစ္။ ပထမစစ္ေၾကာင္းက ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသ႐ွိ အီဂ်စ္တို၏ ခံစစ္ေၾကာင္းႀကီးကို ထိုးေဖာက္္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အီဂ်စ္တပ္မ်ား အစၥေရးတို႔၏ ထိုးစစ္ကို ႀကံ့ႀကံ့မခံႏိုင္ေတာ့။ အစၥေရးတို၏ တာေဝးပစ္ အေျမာက္မ်ား ထိမွန္ခံထားရ႐ုံျဖင့္ အေတာ္ အင္အားေပ်ာ့ေနခဲ့ၿပီ။ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသမွ ေျမထဲပင္လယ္ကမ္းေျခအတုိင္း စူးအက္တူးေျမာင္းသို႔ ထိုးေဖာက္သြားႏိုင္ခဲ့သည္။ အီဂ်စ္တို႔၏ ဆိုဗီယက္လုပ္ SAM ဒုံးက်ည္ စခန္းႀကီးမ်ားကိုလည္း ေျမလွန္ဖ်က္ဆီးေလသည္။ နတ္ဆာ၏ အားအထားရဆုံး အီဂ်စ္ တင့္ကားတပ္္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာကားတပ္မ်ား ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ေျပးၾကရေလသည္။ က်န္စစ္ေၾကာင္းႀကီး ႏွစ္ေၾကာင္းကလည္း နီဂ်စ္ေဒသမွ ဆိုင္းႏိုင္းသဲကႏၲာရကို ျဖတ္၍ စူးအက္ပလယ္ေကြ႕ကမ္းေျခအေရာက္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္သြားေလသည္။

အစၥေရးတို႔၏ မုန္တိုင္းစစ္ႀကီး တရၾကမ္းတိုက္ခိုက္ၿပီး ဆိုင္းႏိုင္းသဲကႏၲာရတြင္ အီဂ်စ္တို႔၏ စစ္ယႏၲရားႀကီး တစ္ခုလုံးမွာ အပ်က္အစီး အက်အဆုံးမ်ားစြာ ဖ႐ုံဖရဲ ျဖစ္သြားခဲ့ေလၿပီ။ မီးေလာင္ပ်က္စီးေနေသာ အီဂ်စ္တို႔၏ ဂ်စ္ကားမ်ား၊ စစ္ကားမ်ား၊ ထရပ္ကားမ်ား၊ သံခ်ပ္ကာကားမ်ား၊ တင့္ကားမ်ားကို ျမင္မေကာင္းေအာင္ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ က်ဆုံးက်န္ရစ္ေသာ ေထာင္ခ်ီေသာ အီဂ်စ္စစ္သားမ်ား၏ အေလာင္းမ်ားသည္ ေနရာတိုင္းမွာ ေထာင္ပုံရာပုံ ျဖစ္ေနေလသည္။ အဖမ္းခံရေသာ အီဂ်စ္စစ္သားမ်ားသည္လည္း နည္းနည္းပါးပါး မဟုတ္။ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ႐ွိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ အီဂ်စ္စစ္သားမ်ားသည္ လက္နက္မခ်၊ အဖမ္းမခံဘဲ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕လွသည္ ဆိုင္းႏိုင္းသဲကႏၲာရထဲ ေျခဦးတည့္ရာ ထြက္ေျပးေနၾကရင္း အစာျပတ္ ေရျပတ္ျဖစ္ကာ ပူျပင္းလွသည့္ ေနေရာင္ေအာက္တြက္ အသက္ေပ်ာက္ကုန္ၾကရသည္။ စူးအက္တူးေျမာင္းသို႔ အေရာက္ျပန္ေျပးႏိုင္ေသာ စစ္သားမ်ားသာ အသက္႐ွင္ခြင့္ ရသြားၾကသည္။

ဇြန္လ(၇)ရက္ေန႔တြင္ တိုင္ရန္ေရလက္ၾကားသည္ လမ္းပြင့္သြားေလသည္။ ေရလက္ၾကားသို႔ ပထမဦးဆုံး ခုတ္ေမာင္း ဝင္ေရာက္သည့္ သေဘၤာကား အစၥေရး ေရတပ္တိုက္သေဘၤာမ်ား ျဖစ္ေလသည္။


ေဂ်႐ုဆလင္ကို သိမ္းပိုက္ျခင္း
------------------------------
ဇြန္လ(၇)ရက္ေန႔တြင္ (Jerusalem) ေဂ်႐ူဆလင္ၿမိဳ႕ အေ႐ွ႕ဘက္ျခမ္း ေဂ်ာ္ဒန္တပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္သည္။ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ရာတြင္ ဘာသာေရးအရာ အလြန္မြတ္ျမတ္ထားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား ပ်က္စီးမည္စိုးသျဖင့္ အစၥေရးက လက္နက္ႀကီးမ်ား မသုံးဘဲ တိုက္ခိုက္ရသည္။ ဘာသာေရးအရ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာမ်ားကို က်ည္တစ္ခ်က္မွ် မထိေစဘဲ ခက္ခက္ခဲခဲ တိုက္ခိုက္ရသည္။ အစၥေရးတို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ၾကာ႐ွည္မခံႏိုင္ေတာ့ဘဲ ထိုေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဂ်ာ္ဒန္တပ္မ်ား အေျခအေနမလွသျဖင့္ ဆုတ္ခြာသြားရေလသည္။ ေန႔လည္(၂)နာရီတြင္ မိုေ႐ွဒါယန္သည္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ရာဘင္ႏွင့္အတူ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ေဟာင္းသို႔ အမိုးဖြင့္ဂ်စ္ကားျဖင့္ ေရာက္လာသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ႀကီးျဖစ္ေသာ Wailing Wall (ျမည္္တမ္းငိုညဥ္း)တံတိုင္းႀကီးသို႔ ေ႐ွးဦးစြာ သြားေရာက္သည္။ မိုေ႐ွဒါယန္က စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚတြင္ ေဘာလ္ပင္ျဖင့္ "အစၥေရးႏိုင္ငံေတာ္၌ ယခုခ်ိန္မွစ၍ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစဥ္ထာဝရ လႊမ္းမိုးပါေစေသာ္"ဟူ၍ စာတစ္ေၾကာင္း ေရးလိုက္ၿပီး တံတိုင္းႀကီး၏ ေက်ာက္တုံးႀကီးမ်ားၾကားသို႔ ထိုးညႇပ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုေတာင္းလိုက္ေလသည္။

"We have returned to the holiest of our holy places, never again to part from it."

"အျမင့္ျမတ္တက အျမင့္ျမတ္ဆုံး ဘုရား႐ွင္ေျမသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပန္ေရာက္လာပါၿပီ။ ဤေနရာမွ ေနာက္တစ္ဖန္ ဘယ္ေတာ့မွ မခြဲခြာေတာ့ပါ။ ထာဝရဘုရားသခင္ကို ကတိသစၥာစကား ဆိုပါ၏"

မိုေ႐ွဒါယန္္က ကတိသစၥာဆိုလိုက္ၿပီးေနာက္ အစၥေရးစစ္သားမ်ားသည္ အစုံပါေသာ လက္ဖဝါးျဖင့္ တံတိုင္းႀကီးကို ထိကိုင္ရင္း နဖူးဦးတိုက္ၾကသည္။ ၿပီးမွ တံတိုင္းႀကီးကို နမ္း႐ႈပ္လိုက္ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အလြန္လိုလား ေတာင့္တခဲ့ရေသာ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕သည္္ အစၥေရးတို႔လက္ထဲ လုံးလုံးက်ေရာက္သြားေလသည္။

ေဂ်ာ္ဒန္ဘုရင္ ဟူစိန္၏ မဟာအမွား
------------------------------------
ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ အသိမ္းခံရေသာ ဇြန္လ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ေဂ်ာ္ဒန္ဘုရင္ ဟူစိန္က ကုလသမဂၢဖ်န္ေျဖမႈကို လက္ခံရေလသည္။ ေဂ်ာဒန္ဘုရင္သည္ အီဂ်စ္သမၼတ နတ္ဆာ ေသြးေဆာင္မႈေၾကာင့္ စစ္ပြဲတြင္ ပါဝင္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အစၥေရးတို႔ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ရေသာအခါ ေဂ်ာ္ဒန္စစ္တပ္မ်ားမွာ စနစ္တက် ျပင္ဆင္မႈမ႐ွိသည္ျဖစ္၍ အလူးအလဲ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရသည္။ ေဂ်ာဒန္ဘုရင္ ဟူစိန္ကိုယ္္တိုင္က "ဒီတစ္ခ်ီလည္း ကြဲခဲ့ရျပန္ၿပီ၊ ေဂ်ာ္ဒန္စစ္သား(၁၅ဝဝဝ) က်ဆုံးခဲ့ရပါသည္၊ စစ္လက္နက္မ်ားလည္း ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္"ဟု စိတ္ပ်က္စြာ ဆိုေလသည္။

အေနာက္ကမ္းေဒသေန ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အစၥေရး၏ သိမ္းပိုက္ခံေအာက္မွာ မေနလို႔ေတာ့သျဖင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံထဲသို႔ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုလႈံလာၾကာေတာ့သည္။ ယာယီတဲမ်ားထိုးတာ ျဖစ္သလိုေန ျဖစ္သလို စားၾကရသည္။ နဂိုကတည္းက စစ္႐ႈံး၍ ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနရသည့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံသည္ ပါလက္စတိုင္း ဒုကၡသည္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထိုသိန္းခ်ီေသာ ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး ျပန္လည္္ေနရာခ်ထားေရးကို ေဂ်ာ္ဒန္တစ္ႏိုင္ငံတည္းကလည္း ေျဖ႐ွင္းမေပးႏိုင္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံ ေပ်ာက္သြားေလသည္။


အီဂ်စ္သမၼတ နတ္ဆာ စစ္ရပ္စဲေရး လက္ခံလိုက္ရျခင္း
---------------------------------------------------------
ဇြန္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္ အီဂ်စ္သမၼတ နတ္ဆာက ကုလသမဂၢ၏ အတိုက္ခိုက္ရပ္္စဲေရး ဖ်န္ေျဖမႈကို လက္ခံလိုက္ရေတာ့သည္။ လက္မခံလို႔လည္း မရ။ ဆိုင္းႏိုင္းသဲကႏၲာရ စစ္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အီဂ်စ္တပ္မ်ား အ႐ႈံးႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ေထာင္းလေမာင္းေၾကေနသည္။

ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ကို သိမ္းယူျခင္း
-------------------------------
အစၥေရးက အီဂ်စ္္ႏွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္တို႔ကို အားခဲၿပီး တိုက္ခိုက္ေနရသျဖင့္ ဆီးရီးယားကို မတိုက္ႏိုင္ေသးဘဲ ႐ွိေနသည္။ ယင္းကို "အစၥေရးက မတိုက္ရဲဘူး"လို႔ ဆီးရီးယားက ထင္ေနပုံရသည္။ ဇြန္လ(၆)ရက္ေန႔မွ စ၍ ဆီးရီးယားတို႔က (Golan Height) ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ေပၚမွ အေပၚစီးယူကာ အေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အစၥေရးဘက္သို႔ ပစ္ခတ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပထမ(၃)ရက္လုံးလုံး အစၥေရးက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ျခင္း မျပဳဘဲ ဆီးရီးယား စစ္ခန္းမ်ား၏ ေနရာမွန္ကို သိ႐ွိရန္ ေစာင့္္ၾကည့္ အကဲခတ္ေနခဲ့သည္။

ဇြန္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္႐ွိ ဆီးရီးယားတို႔၏ အေျမာက္ႀကီးမ်ားေပၚသို႔ အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားက ဗုံးႀကဲခ်သည္။ အေျမာက္ခံတပ္မ်ား ပ်က္စီးသြားေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ အစၥေရးဘက္သို႔ က်လာေသာ အေျမာက္ဆံမ်ားလည္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ဇြန္လ(၉)ရက္၊ (၁ဝ)ရက္ေန႔တြင္ အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားက ဂိုလန္ကုန္းျမင့္႐ွိ ခံတပ္ႀကီးကို ဆက္လက္ဗုံးႀကဲခ်ျပန္သည္။ အဂၤေတမ်ားျဖင့္ အလြန္ထူထဲ ခိုင္ခံ့စြာ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ဘန္ကာႀကီးျဖစ္၍ အလုံးစုံ ပ်က္စီးေအာင္ မဗုံးႀကဲႏိုင္ခဲ့ေပ။ အစၥေရးေလတပ္ႏွင့္္ ၾကည္းတပ္ ေပါင္းၿပီး ညႇပ္တိုက္သည္္။ ေတာင္ကမ္းပါးယံမ်ား ခက္ခဲစြာ တက္ရသည္။ မိုင္းမ်ားကိုလည္း ႐ွင္းလင္းရသည္။ အနီးကပ္ လွံစြပ္ထိုး တိုက္ခိုက္ရေသးသည္။ အစၥေရးတို႔ကို အခ်က္အခ်ာက်က် ပိတ္ဆို႔ဝန္းရံ တိုက္ခိုက္သည္။ ဆီးရီးယားတို႔ အစၥေရးတို႔ ထိုးစစ္ကို ၾကာ႐ွည္မခံႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဆင္းေျပးရေတာ့သည္။ ထိုတိုက္ပြဲတြင္ ဆီးရီးယား စစ္သည္(၁ဝဝဝ)ေက်ာ္ က်ဆုံးၿပီး (၆ဝဝ)ခန္႔ အဖမ္းခံရသည္။ အစၥေရးစစ္သည္(၁၁၅)ေယာက္ က်ဆုံးသည္။ ဆီးရီးယားတို႔၏ လက္နက္္ႀကီး (၅ဝ%) ဖ်က္္ဆီးခံရၿပီး က်န္(၅ဝ%)မွာ အေကာင္းပကတိအတိုင္း အစၥေရးတို႔ သိမ္းယူခံရသည္္။


ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ႀကီး အစၥေရးတို႔ သိမ္းယူလိုက္ၿပီ။ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ေပၚမွ (၂၅)မိုင္ခန္႔ ေဝးေသာ ဆီရီးယားႏိုင္္ငံ (Damascus) ဒမတ္စကတ္ ၿမိဳ႕ကို လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထားလိုက္သည္။ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ႀကီး သိမ္းပိုက္ရလိုက္သျဖင့္ အစၥေရး ဆီးရီးယားနယ္စပ္ ဂါလီလီေရအိုင္ႀကီးအနီး႐ွိ အစၥေရး ေက်းရြာမ်ား လုံၿခံဳမႈ ႐ွိသြားေလသည္။ ထို႔ျပင္ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္မွ ေရအရင္းျမစ္မ်ား အစၥေရးတို႔အတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳး႐ွိေလသည္။

၁၉၆၇ ဇြန္လ(၅)ရက္မွ (၁၁)ရက္ထိ (၆)ရက္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အာရပ္-အစၥေရး တတိယစစ္ပြဲႀကီးသည္္ ၿပီးသြားေလသည္။ အစၥေရးစစ္သား ေလးေသာင္းေက်ာ္က အီဂ်စ္စစ္သား ႐ွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အပါအဝင္ အာရပ္စစ္သား တစ္သိန္းေက်ာ္ကို ေခ်မႈန္းလိုက္ႏိုင္ေသာ စစ္ပြဲေပတည္း။

စစ္ပြဲစာရင္းခ်ဳပ္လိုက္ေသာအခါ အစၥေရးတို႔ သိမ္းပိုက္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားမ်ာ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသ၊ ဆိုင္းႏိုင္းသဲကႏၲရႀကီး တစ္ခုလုံး၊ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းေဒသ၊ ဆီးရီးယာပိုင္ ဂိုလန္္ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရ႐ွိသည္။ ထိုသိမ္းပိုက္ရ႐ွိေသာ နယ္ေျမမ်ားသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံထက္ (၄)ဆ က်ယ္ဝန္းသည္။ထိုစစ္ပြဲတြင္ အစၥေရးစစ္သား (၇၇၉)ဦး က်ဆုံးခဲ့ရသည္။ အာရပ္စစ္သားမ်ား ေသာင္းဂဏန္းခ်ီၿပီး က်ဆုံးသည္။ အာရပ္တို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္လွ်င္ အလြန္ပင္ နည္္းပါးလွသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ သို႔ေပမယ့္ အလြန္တရာ လူဦးေရ နည္းပါးသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံအဖို႔ ထိုက်ဆုံးစစ္သား(၇၉၉)ဦးသည္ နည္းတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ေပ။ စစ္သားတစ္ေယာက္ကိုပင္ အဆုံး႐ႈံးမခံႏိုင္ပါဟု မိုေ႐ွဒါယန္က ဆိုသည္္။


https://www.facebook.com/shwe.soe.148/posts/1661187110794919  မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ 

0 comments:

Post a Comment

NCA ဘာလဲ ဘယ္လဲ ?

Ye Moe's photo.
NCA ရဲ ့အရွည္ဟာ Nationwide Ceasefire Agreement ျဖစ္တယ္ ။ ျမန္မာလိုေတာ့ တစ္နိူင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖစ္တယ္ ။ အစိုးရနဲ ့ အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ေနတဲ ့ အဖြဲ ့ေတြၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူဖို ့အတြက္ ကနဦး အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ စတင္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ ့ စာခ်ဳပ္ျဖစ္တယ္ ။

0 comments:

Post a Comment

" ငါးဆယ္အရြယ္ အနာဂတ္ "

Paing Kha's photo.

(၁)

လူရယ္လုိ႔ျဖစ္လာရင္ ကုိယ့္သက္ဆုိင္ရာ ဘ၀ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိမယ္၊ ယုံၾကည္ခ်က္တယ္ ရွိမယ္ ထုိ႔အတူ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိေနမွာပါ။

0 comments:

Post a Comment

ႏုိင္ငံေရးအနာကုိ ကုစားႏိုင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအထူးကုေတြ လုိတယ္


ဆလုိင္းဝုမ္ဇေျပာင္
ဆလုိင္းဝုမ္ဇေျပာင္
■ ဆလုိင္းဝုမ္ဇေျပာင္အေနနဲ႔ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိ ဝင္မၿပိဳင္ဘဲနဲ႔ ဘာလုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ ေစခဲ့တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ သိပါရေစ။
ကြၽန္ေတာ္ ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာပညာရပ္ေတြကုိ အသက္အရြယ္ေကာင္းတုန္းမွာ ခ်င္း ျပည္နယ္အတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ ေပးခ်င္လုိ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိ ဝင္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာပါ။ အား ေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ေနတဲ့ ဒီလုိ အခ်ိန္၊ ဒီလုိအသက္အရြယ္မွာ ခ်င္း ျပည္နယ္အတြက္ အမ်ားႀကီးလုပ္ ေဆာင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။
ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရး လုပ္တယ္ဆုိတာ ေရတုိအတြက္ မဟုတ္ဘူး။ ေရရွည္ကုိ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး လုပ္တာ။ ပထမငါးႏွစ္ ဘာလုပ္ မယ္၊ ဒုတိယငါးႏွစ္မွာ ဘာလုပ္ မယ္၊ တတိယငါးႏွစ္မွာ ဘာလုပ္ မယ္၊ ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့မယ့္ စတုတၴငါးႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္ သစ္ေတြကုိ ဘယ္လုိ ပ်ဳိးေထာင္ လက္ဆင့္ကမ္းမလဲဆုိတဲ့အထိကုိ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး သြားမွာျဖစ္တယ္။

0 comments:

Post a Comment

အတိတ္ကို ျပန္လည္တူးဆြျခင္း (၉)


ဗန္းေမာ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနတုန္း စိတ္ထဲမွာ ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔ မရ ေအာင္စဲြေနတဲ့ မေမ့ႏိုင္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေလး တစ္ခု ၾကံဳခဲ႔ရေသးတယ္။ ေတာ္ေတာ္ ေလး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရတယ္ဗ်ာ။

0 comments:

Post a Comment

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ စစ္ဘက္ေရးရာ သိျမင္ႏွံ႔စပ္မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီနည္းက် အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ျခင္း


စစ္ေရးဆုိင္ရာ အသိအျမင္အားနည္းရင္ စစ္တပ္ကုိ ဘယ္လုိသြားၿပီး ထိန္းေက်ာင္းမွာလဲ။ ဓာတ္ပံု- သက္ဦးေမာင္
စစ္ေရးဆုိင္ရာ အသိအျမင္အားနည္းရင္ စစ္တပ္ကုိ ဘယ္လုိသြားၿပီး ထိန္းေက်ာင္းမွာလဲ။ ဓာတ္ပံု- သက္ဦးေမာင္
ဒီမုိကေရစီနည္းက် အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးရဲ႕ အဓိက အက်ဆုံး ဝိေသသလကၡဏာက Civilian Control ဆုိတဲ့ အရပ္ဘက္ က စစ္ဘက္ကုိ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မႈပဲ။ (ထိန္းခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ ေဝါဟာရထက္ ထိန္းေက်ာင္းဆုိတဲ့ ေဝါဟာရက ပုိ သင့္ေတာ္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္) ဒါေပမယ့္ အဲဒီထိန္းေက်ာင္း ႏုိင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာအယူ ေတြ ကြဲျပားၾကသလုိ အျမင္ေတြက လည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအျပားျပားပါပဲ။

0 comments:

Post a Comment

Followers